Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

DSV drifter to nye logistikkanlegg med fornybar energi

DSV bygger to nye logistikkanlegg på til sammen 175,000 m2 som skal være selvforsynt med fornybar energi. Et solcelleanlegg på over 100,000 m2 skal forsyne DSVs nye logistikkanlegg i Landskrona i Sverige med kraft fra fornybar energi, og i tillegg levere strøm til ladebiler og andre elektriske kjøretøy. De nye anleggene er et pilotprosjekt som vil skape verdifull erfaring som DSV kan bruke i utviklingen av fremtidens logistikkinfrastruktur.

DSV drifter to nye logistikkanlegg med fornybar energi

En ny standard 

For å sikre energiforsyningen og sette bedrifter og land i stand til å nå sine bærekraftmål, er det nødvendig å redusere energiforbruket og avhengigheten av fossilt brensel. I den forbindelse er det avgjørende at det utvikles nødvendig infrastruktur som kan understøtte den nye teknologien. DSV har forpliktet seg til et netto nullmål for konsernets CO2-utslipp innen 2050 og skal jobbe med løsninger som vil bidra til avkarbonisering av industrien. I tillegg til å forsyne logistikkanleggene med strøm, skal anlegget også testes ut som en ny løsning som kan levere strøm til elektriske lastebiler, noe som er avgjørende for å nå netto nullmålet for veitransport innen 2050. 

Med de nye logistikkanleggene i Landskrona, skaper DSV en avansert, ny infrastruktur for å støtte omleggingen av selskapets egne- og leverandørers aktiviteter fra fossile til fornybare energikilder. Anleggene skal produsere strøm for å lade elektriske kjøretøy og levere overskuddskraft til det lokale strømnettet. Et solcelleanlegg på over 100,000 m2 vil gjøre det mulig for DSV å drifte de nye anleggene utelukkende på fornybar energi.

«Dette pilotprosjektet vil gjøre det mulig for DSV å forsyne våre aktiviteter utelukkende med fornybar energi og dermed redusere både våre direkte og indirekte CO2-utslipp. Konseptet er et sentralt element i DSVs satsning på å bidra til å redusere utslippene av klimagasser, og jeg er stolt over at DSV nå utvikler ny infrastruktur som kan støtte den grønne omstillingen av vår industri», sier Jens Bjørn Andersen, konsernsjef i DSV. 

Nok strøm til 1400 husstander

Ved å installere mer enn 100,000 kvm solcellepaneler, vil DSV sørge for at alle energibehov til anlegget skal dekkes av fornybar energi. Kapasiteten til solcelleparken på taket vil være 14 MwP, som tilsvarer energien som trengs for å drive omtrent 1400 husstander i et år. Anleggene vil kun kreve rundt 25% av den betydelige energiproduksjonen. I tillegg til drift av lagrene, vil den resterende elektrisiteten som produseres fra solcellepanelene lagres i batterier og brukes til lading av elektriske kjøretøy og trailere. Eventuell overskuddskapasitet av energi vil bli overført til det lokale strømnettet.

Landskrona-anleggene er de første i sitt slag som er utstyrt med fornybare energiløsninger av DSV Energy. DSV Energy er et nyutviklet initiativ som spesialiserer seg på energiproduksjon, forbruk og handel. Anlegget vil spille en viktig rolle i DSVs innsats for å støtte den grønne omstillingen og gjøre selskapet til en aktiv produsent av energi, fremfor å være en passiv bruker. Anders Rousing, visepresident, Group Operational Sustainability i DSV, er spent på det fremtidige potensialet som prosjektet representerer:

"Når Landskrona-anleggene er i drift, vil de gi oss viktig kunnskap og gjøre oss i stand til å utvikle beste praksis for bruk i fremtidige prosjekter. DSV Energy vil spille en betydelig rolle i vår innsats for å redusere vårt C02-avtrykk og nå våre langsiktige klimamål."

Anders Rousing fortsetter: 

"Vi har planlagt fire nye DSV Energy-anlegg i den kommende tiden og vi ser frem til å videreutvikle dette initiativet. Jeg er utrolig glad for at DSV med dette prosjektet kan bidra til å redusere både våre egne og våre kunders utslipp, og samtidig opprettholde samme høye kvalitet og service."

Når de er klare, vil de 175,000 m2 store logistikkanleggene i Landskrona kunne tilby både temperaturkontrollert lagerplass og et bredt spekter av automatiserte løsninger. De nye byggene skal bygges ved siden av DSVs eksisterende lageranlegg og vil gjøre Landskrona til et av Nordens største logistikksentre med et samlet areal på over 225,000 m2. De nye logistikkanleggene vil bli sertifisert etter BREEAM Excellent-standarden og byggingen forventes å være ferdig og klar til bruk i Q2 2024.

Les hvordan vi leverte solide Q3-resultater i fjor på tross av makroøkonomisk nedgang.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss