Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Hvordan jobber DSV med bærekraft?

I Norge har DSV Solutions og Road gått sammen om en storstilt satsing på solcelleanlegg. Globalt har konsernet lansert et CO2-fond som investerer i miljøvennlige løsninger. Lastebiler på biodrivstoff, elektrifisering av bilparken, og CO2-avgift på interne forretningsreiser, er også del av omstillingen.

To menn på et DSV tak

Av Rita Tvede Bartolomei

- Det vi investerer nå, i praktiske, bærekraftige løsninger, gjør oss klare for fremtiden. Vi må våge å satse på ambisiøse tiltak som vil lønne seg på sikt. Løsninger som gir positiv effekt for både miljøet, kundene våre og oss som selskap, sier Espen Hetland Hansen, ansvarlig for bærekraft i DSV Air & Sea, Road og Solutions (Product Manager, Sustainability).

Les tidligere portrettintervju med Espen Hetland Hansen her

CO2-fond for miljøvennlige løsninger

For å motivere til kutt i CO2 i hver eneste divisjon, i alle DSV-land, ble et eget belønningssystem for karbonkutt lansert i februar 2023: Carbon Pricing Fee-program. Espen forteller at det fungerer slik at hvert DSV-land betaler en månedlig, intern CO2-avgift, basert på hvor mye karbondioksid landet totalt slipper ut. 

- Midlene fra fondet skal over en femårsperiode investeres i CO2-kuttende tiltak i hele DSV. Alle divisjoner, i alle land, kan søke støtte her, sier Hetland Hansen.

I løpet av fem år beregner DSV derfor å investere rundt 1 milliard danske kroner (rundt 1,5 milliarder norske kroner), i grønne løsninger fra Carbon Pricing Fee-program. DSV Norge har sendt inn to søknader til vurdering hos hovedkontoret i Danmark.

- Programmet skaper enorm motivasjon og engasjement. For selv om det er en kostnad, er det samtidig et belønningssystem for gode valg. De landene som slipper ut mest, må naturlig nok betale mest. Derfor er de mest motivert til å gjøre noe med sine utslipp, sier han.

Satser på kutt i utslipp og fornybar energi

Espen Hetland Hansen minner om at transportbransjen har et betydelig CO2-avtrykk i Norge og på verdensbasis. Ifølge ISO (International Organization for Standardization), står transport- og logistikksektoren for litt over 1/3 av alle CO2-utslipp globalt. Innen 1. januar 2025 ønsker DSV Road å redusere sine direkte og indirekte utslipp (scope 1 og 2-utslipp) med 20 prosent. DSV Solutions skal redusere sitt CO2-avtrykk med 5 prosent årlig frem til 2025. Totalt i 2022 kuttet DSV Road og DSV Solutions sine karbonutslipp med 25 prosent. 

- Hvis man først ønsker seg bærekraft, så er kutt i utslipp og satsing på fornybar energi viktigst å satse på. Vi skal tilby grønnere løsninger, som samtidig er konkurransedyktige. Det er mulig å kutte CO2-utslippene våre fra transport med opptil 90 prosent ved å gå over til biodrivstoff. Men selv om vi har bilene, er ikke infrastrukturen for tankestasjoner godt nok utbygd i Norge. Likevel håper og tror vi at det blir utvikling på området, sier Espen. 

DSV Road i Norge har investert i flere lastebiler som kun kjører på biogass. I fremtiden ønsker divisjonen også å kjøpe inn elektriske lastebiler. I 2023 er 63 prosent av konsernets firmabiler elektriske. Energieffektivisering av bygg, og grundig avfallssortering er blant andre typer tiltak. Samt reduksjon av hver enkelt ansatts karbonutslipp:

Espen Hetland Hansen Espen Hetland Hansen, Product Manager, Sustainability (DSV Norge)

 - Derfor har gruppen iverksatt et globalt initiativ, der vi betaler en CO2-avgift for alle interne forretningsreiser. Avgiften går til å betale for mer miljøvennlig biodiesel, sier Espen Hetland Hansen.

Hver DSV-divisjon globalt, har i tillegg egne bærekrafts-ambassadører som jobber med bærekraft internt og ut mot kunder. 

- Disse 69 personene møtes på Teams hver måned, hvor erfaringer deles og idéer utveksles. Vi så at det var et behov for et slikt forum, sier han.

Solceller på nye logistikksentre

En av DSVs storsatsinger på bærekraft, er installeringen av et enormt solcellepanel på taket til hovedlageret til DSV Solutions og DSV Road: Vestby 1. Solcelleanlegget på Vestby 1 planlegges ferdig i 2024, og er et samarbeid mellom Road og Solutions. De to byggene til DSV Solutions fra 2020 og 2022 er begge BREEAM-NOR og ISO-sertifiserte.

- Road-divisjonen jobber nå med å bli ISO 14001, 9001 og 45001-sertifisert, og planen er at sertifisering fullføres i løpet av 2024, sier Espen.  

Vestby 2 er et 39.000 m2 stort lagerbygg, som ved hjelp av sitt solcelleanlegg, produserer mer elektrisitet enn det forbruker i sommermånedene. Energiproduksjonen er rundt 800 000 kWh årlig. I løpet av 2024 er solcellepanelet på Vestby 1 ferdigstilt. Tomten på Vestby er 110.000 m2 og består av lager-, kontor- og terminalbygg, i tillegg til uteområde. Solcelleanlegget installeres på terminal- og lagerbygget, og vil til sammen kunne produsere 2,2 millioner kWh i året.  

- Byggene har allerede et høyt energiforbruk. 2,5 millioner kilowatt på Vestby 1, og cirka 900 000 kilowatt på Vestby 2. Vi ser at vi får økt behov for energi i fremtiden; med tanke på ladestasjoner for våre firmabiler - og mest sannsynlig også for el-lastebiler. Samtidig er vi avhengig av å kunne lagre strømmen i fremtiden, slik at vi kan forbruke egenprodusert strøm året rundt, gjennom hele døgnet. Det er udiskutabelt at anleggene har enormt mye å si for vårt totale CO2-avtrykk, sier han. 

Hjelper kundene med å nå klimamål

Solcellesatsingen på Vestby 1 realiseres av både DSV Solutions (lagerløsninger) og DSV Road, forteller Espen Hetland Hansen. Tidligere har ikke de to divisjonene gått sammen om så store investeringer.

- Det er ufattelig kult at vi får til et slikt samarbeid på fornybar energi. På denne måten ruster vi oss for fremtiden sammen, sier han.

Ulf Erik Krüger Solheim, leder i DSV Solutions, forteller at de tre divisjonene i Norge nå gjør seg klare for å håndtere fremtidens energibehov. Selv om produksjonen fra Vestbys solcelleanlegg overgår behovet nå.

- Vi er midt i en overgang til mer grønn og mer energikrevende produksjon. Slik som bruk av elektriske produksjonsmidler: Biler, lastebiler og trucker. Det har dessuten verdi for kundene våre, at vi kan dokumentere vår vei mot nullutslipp. Og vi kan bidra til at våre kunder når egne klimamål. Ny teknologi innenfor batteriteknologi og lagring, vil bli en mulighet for å spre produksjonen over tid, sier Krüger Solheim.

Leder for DSV Road, Rune Berg Stiansen, sier at fellessatsingen er en viktig del av det strategiske samarbeidet med store kunder og leverandører.

- For at vi skal nå våre mål, er vi nødt til å gjennomføre slike grensesprengende prosjekter. Vi skal være både en samarbeidspartner, og et forbilde, for våre underleverandører og kunder. Men samarbeidet på tvers av divisjonene skaper også økt lagånd og engasjement. Sammen bygger vi faktisk et av Norges største solcellepaneler, sier Berg Stiansen.

Les mer om bærekraftig transport og logistikk her

Vil du vite mer om hvordan vi kan bistår for å gjøre din forsyningskjede mer bærekraftig? 

 

Ta kontakt med oss i dag!

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss