DSV - Global Transport and Logistics
DSV er forpliktet til å være en ansvarlig forretningspartner og en aktiv deltaker i det globale samfunnet.

DSV ønsker å være den mest responsive 3PL-leverandøren for å bygge bærekraftige verdikjeder med tanke på økonomi. Vi har kunnskapen, forpliktelsen og kulturen til å være det foretrukne selskapet for de som søker disse tjenestene. 

 

FNs Global Compact og bærekraftige utviklingsmål

Vi har vært undertegner FNs Global Compact siden 2009, og vi rapporterer årlig om fremdriften i vår innsats på Compacts ti prinsipper. Ved å jobbe systematisk innenfor dette rammeverket og rapportere offentlig om vår innsats, tar vi sikte på å forbedre resultatene våre når det gjelder kjernevirksomheten.

Samtidig spiller FNs bærekraftsmål (SDGs) en rolle i å vurdere hvor vår virksomhetsvirksomhet har størst innvirkning og formidle til interessenter hvordan vi søker å gjøre en forskjell.

Hos DSV bryr vi oss om miljøprestasjoner, samfunnsansvar, helsen og sikkerheten til våre ansatte og solid forretningsadministrasjon og prosesser. Ved å integrere disse prinsippene i alle aspekter av hvordan virksomheten vår drives, håndterer vi ikke bare bedre risikoer og muligheter, men oppfyller også de utviklende behovene til våre interne og eksterne interessenter.

Samfunnsansvar i DSV er basert på følgende fokusområder:

Noen spørsmål?

Kontakt Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Compliance

Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Compliance