Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

DSV er forpliktet til å være en ansvarlig forretningspartner og en aktiv deltaker i det globale samfunnet.

DSV ønsker å være den mest responsive 3PL-leverandøren for å bygge bærekraftige verdikjeder med tanke på økonomi. Vi har kunnskapen, forpliktelsen og kulturen til å være det foretrukne selskapet for de som søker disse tjenestene. 

 

FNs Global Compact og bærekraftige utviklingsmål

Vi har vært undertegner FNs Global Compact siden 2009, og vi rapporterer årlig om fremdriften i vår innsats på Compacts ti prinsipper. Ved å jobbe systematisk innenfor dette rammeverket og rapportere offentlig om vår innsats, tar vi sikte på å forbedre resultatene våre når det gjelder kjernevirksomheten.

Samtidig spiller FNs bærekraftsmål (SDGs) en rolle i å vurdere hvor vår virksomhetsvirksomhet har størst innvirkning og formidle til interessenter hvordan vi søker å gjøre en forskjell.

Hos DSV bryr vi oss om miljøprestasjoner, samfunnsansvar, helsen og sikkerheten til våre ansatte og solid forretningsadministrasjon og prosesser. Ved å integrere disse prinsippene i alle aspekter av hvordan virksomheten vår drives, håndterer vi ikke bare bedre risikoer og muligheter, men oppfyller også de utviklende behovene til våre interne og eksterne interessenter.

Samfunnsansvar i DSV er basert på følgende fokusområder:

Fokusområder

 • Forretningsetikk

  Forretningsetikk

  Vi gjør forretninger med integritet, med respekt for ulike kulturer og verdighet og rettigheter til enkeltpersoner i alle land
 • Samfunnsengasjement

  Samfunnsengasjement

  Vi engasjerer oss i og støtter lokalsamfunn der virksomheten er lokalisert, og vi bruker vår ekspertise til å støtte mennesker i nød
 • Bærekraft

  Miljø

  Vi samarbeider med våre kunder og leverandører for å gjennomgå og forbedre praksis for å minimere miljøpåvirkningen
 • Mennesker

  Mennesker

  Vi tilbyr trygge og sunne arbeidsplasser, og vi hjelper våre ansatte å utvikle seg gjennom mentorskap, motivasjon og effektiv talenthåndtering
 • Leverandører

  Leverandører

  Vi har som mål å sikre at leverandørene våre oppfyller våre høye krav, servicekvalitet og priskrav, og demonstrerer forståelse for våre mål for bærekraftsytelse
 • Ansvarsrapport

  Ansvarsrapporter

  Åpenhet er viktig for oss, og det er grunnen til at vi hvert år lanserer en dedikert rapport som beskriver vårt arbeid og ytelse innen samfunnsansvar og samsvar.
 • Retningslinjer

  Retningslinjer

  Vi har klare standarder for sikker og ansvarlig forretningsskikk i hele DSV
 • styresett

  Eierstyring og selskapsledelse

  Vi har et ansvar for å sikre sterk eierstyring og selskapsledelse i hele DSV

Noen spørsmål?

Kontakt Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Compliance

Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Compliance