Logo DSV

Speditører opprettholder solide forhold til globale agenter og gir fordelene videre til deg. Effektivitet, hastighet og service er prioritert for alle involverte parter.

Kostnadsbesparelser

Speditører er i stand til å forhandle om bedre vilkår på grunn av det store volumet av containere og gods de flytter.

 

Frihet fra flere kontrakter

I dagens marked er kontrakter nødvendige for pålitelighet og for å begrense ansvar. Når du flytter lasten din over hele landet eller kloden, kan det hende du må jobbe med et flyfraktselskap, et sjøfraktselskap og et fraktfirma. I stedet for å signere tre forskjellige kontrakter med tre forskjellige selskaper, vil en speditør håndtere med de enkelte selskapene, og du har bare en kontrakt med speditøren.

 

Rolig til sinns

Speditører tilbyr sjelefred i transportprosessen. Istedenfor å håndtere flere bevegelige deler selv, fjerner du mange av de kjedelige administrative oppgavene og beslutningene ved å ansette en erfaren speditør. Mens du fremdeles har full kontroll over forsendelsene dine, trenger du ikke å bry deg med å sjekke transportører, sammenligne priser og forhandle tjenester. Du har en leverandør, ett kontaktpunkt og kunnskapen om at godstransporten din blir håndtert av en ekspert.

Fleksibilitet:

Speditører er verdifulle når det gjelder å møte stramme tidsfrister og håndtere uforutsette hindringer. En etablert speditør har ressurser til å håndtere uforutsette omstendigheter som omdirigerte forsendelser eller transportforsinkelser. Havner lukkes på grunn av store stormer eller myndighetssituasjoner, noe som fører til at forsendelser blir omledet. Selv om du sannsynligvis ikke er forberedt på å håndtere den situasjonen problemfritt, vil det i motsetning for en speditør kun være en vanlig dag på kontoret.

 

Tilleggstjenester

Mens lagring av varer på et ekstra lager kan virke urimelig når du muligens kan transportere dem lengre unna for mindre penger, kan du ved å bruke en speditørs lager eller distribusjonssenter gi deg mer kontroll over varelageret ditt, noe som gir deg en ideell posisjon for å tilby raskere frakt og gjøre deg mer konkurransedyktig i din bransje. [LINK TO WAREHOUSING]