Logo DSV

Eksplosiver er farlig materiale i klasse 1

Klasse 1: Eksplosiver

Hvorfor defineres eksplosiver som farlig gods?

Eksplosiver har molekyler designet for raskt å endre sin (vanligvis faste) tilstand til veldig varm gass, for å gi en plutselig og voldsom fysisk effekt.

Denne transformasjonen oppnås ved å utsette molekylene for et sjokk, i praksis skjer det ved at man sender en liten ladning (detonator) inn i direkte kontakt med dem.  Sjokket får molekylet til å brytes ned og starte den raske kjemiske endringen, dvs. eksplosjonen.

Endringen av tilstand skjer nesten øyeblikkelig - det er dermed en rask volumøkning når fast stoff omdannes til gass, og en ytterligere utvidelse fordi endringen er ledsaget av en stor frigjøring av kjemisk energi i form av varme - opp til flere tusen grader. Det er denne raske og dramatiske volumøkningen som gir den ønskede fysiske effekten.

Når det gjelder høyeksplosiver, er effekten å knuse og ødelegge alt i nærheten, og i tilfelle med lave eksplosiver, å produsere en massiv kinetisk kraft. Energifrigjøringen er den samme, men når det gjelder lave eksplosiver, er molekylene designet for å endre seg fraksjonelt langsommere, for å produsere en kraftig skyve, snarere enn en rask skråstrek.

Transport av eksplosiver

Selv om eksplosiver kan oppføre seg på en voldelig måte når de er passende igangsatt, er de designet for å være ganske stabile og ufølsomme under normale overflateforhold. Dette betyr at de kan håndteres og transporteres land og sjø ganske trygt, så lenge de ikke blir utsatt for voldsomt sjokk, som i en høyhastighets trafikkulykke, eller verre, lov til å bli varme i en brann. Noen høyeksplosiver kan startes ved temperaturer så lave som 200º.

Det er 6 divisjoner i klasse 1, divisjonene viser hvordan eksplosivene vil reagere og oppføre seg når de blir initiert. Elementene tildeles også en av 13 bokstaver for kompatibilitetsgrupper, i utgangspunktet for å indikere hvilke typer som kan reise trygt med hvilke.

Eksplosiver er deklarert som NEQ (Netto eksplosiv mengde) når de er beskrevet i transportdokumentet, atskilt med totalvekt.

Tabell over farlig gods: klasse 1

 

Inndeling

1,1

Masseeksplosjonsfare

Inndeling

1,2

Kun projeksjonsfare

Inndeling

1,3

Brannfare og mindre eksplosjon eller mindre projeksjonsfare

Inndeling

1,4

Minimal fare

Inndeling

1,5

Sprengningsmidler

Inndeling

1,6

Svært ufølsomme detonerende artikler

 

Noen spørsmål?  

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss