Logo DSV

Farlig gods klasse 6: Giftige og smittsomme stoffer

Klasse 6.1 / 6.2 - Giftige og smittsomme stoffer

Klasse 6.1 / 6.2

Dette er kjemiske giftstoffer som kan skade menneskekroppen, helt eller delvis. De må ikke få komme inn i kroppen, gjennom svelging, innånding eller absorpsjon gjennom huden.

Giftstoffene spenner i kraft fra de som dreper på få minutter, f.eks. Cyanidene, til de som vil skade men ikke nødvendigvis drepe, så lenge dosen ikke var overdreven, f.eks. Klorerte hydrokarboner Giftstoffer i klasse 6.1 kan være i fast eller flytende form . Giftige gasser er i klasse 2.3.

Toksisitet bestemmes hovedsakelig av tester på levende dyr.

Generelt skal 6.1 ikke være må ikke bæres med matvarer, men det er unntak.

Klasse 6.2 - Smittsomme stoffer

Divisjon 6.2 varer inneholder patogener, dvs. mikroorganismer som forårsaker smittsom sykdom hos mennesker eller dyr. De klassifiseres for fare for transport i en av tre grupper, hvorav bare de to første anses som farlige for transport på smittsom grunn.

Kategori A: Kan forårsake varig funksjonshemming, livstruende eller dødelig sykdom for mennesker eller dyr. Disse er tildelt FN 2814. Noen eksempler er:

  • Ebolavirus
  • Hepatitt B-virus
  • Lassa Virus
  • Rabies Virus

Smittsomme stoffer som bare forårsaker sykdom hos dyr, er tildelt FN 2900. Noen eksempler er:

  • Afrikansk hestesykevirus
  • Foot & Mouth disease virus
  • Sauepoksvirus
  • Vesikulær stomatittvirus

 

Noen spørsmål?  

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss