Logo DSV

Lær om definisjon og forsendelse av klasse 9-produkter innenfor farlig gods

Klasse 9: Andre stoffer og artikler
Hva er klasse 9 i kategoriene farlig gods?

Klasse 9 dekker stoffer og gjenstander som under transport utgjør en fare som ikke dekkes av overskriften til andre klasser.

Slike produkter har egenskaper som ikke kan inngå andre steder i FN-klassesystemet, eller som har en rekke frakoblede farer som krysser to eller flere klassegrenser.

Det klassiske eksemplet på dette mangfoldet er selvoppblåsende redningsflåter, som inkluderer i pakken:

  • En stor komprimert gassflaske, vanligvis karbondioksid, for å blåse opp flåten og baldakinen når den treffer vannet.
  • Ulike eksplosive bluss, fargede røyklys osv. For å tiltrekke seg oppmerksomheten til å redde luft og sjøfartøy.
  • Brennbare faste materialer for oppvarming av mat og varme.
  • Stoffreparasjonssett, som inneholder brennbare væsker som base for limløsninger.

UN 3077 og UN 3032: Miljøfarlige stoffer

Klasseskiltet er unikt i FN-systemet ved at det ikke gir noen indikasjon på den spesielle faren, som først da kan oppnås fra skriftlig informasjon.

Det er to FN-nummer i klasse 9 for miljøfarlige materialer. UN 3077 Miljøfarlig stoff Fast NOS og UN 3082 Miljøfarlig stoff Flytende NOS

Noen spørsmål?  

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss