Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Plattformcontainer 

Blant våre tjenester innen sjøfrakt, tilbyr vi spesialtransport om bord på skip. Ofte bruker vi en plattformcontainer for å frakte spesialgods. Dette er store, tunge varer eller gods i ugunstige størrelser og volum. Det er en effektiv måte å sikre varene på lasteskip, slik at du kan være trygg på at de ankommer til tiden.  

Lurer du på hvilken container du skal velge? Vi rådgir deg

3D-modell av plattformcontainer

Hva er en plattformcontainer?  

En plattformcontainer er en shipping container uten sider, ender eller tak. Den omtales også som en flatbed container. Den brukes ved transport av varer i ulik størrelse, som ikke passer på eller i noen annen type container. Den er tilgjengelig både som 20 og 40 fots container, og har derfor en betydelig kapasitet.  

Fordeler ved plattformcontaineren  

Containeren har en sterk struktur, og tåler svært tunge varer både på hjørner og gulv. Den er selvbærende fra kortside til kortside når den settes på bakken. Det innebærer at man kan plassere containeren på ustødig underlag uten at det medfører økt risiko for skade eller uhell. Den har dessuten kroker for å holde last sikkert på plass under hele reisen. Når den ikke er i bruk, kan man enkelt stable containerne oppå hverandre for mer plasseffektiv lasting.  

Dimensjoner til en plattformcontainer  

Veiledningen nedenfor er ment å gi deg en oversikt over dimensjonene til plattformcontaineren. Størrelse, dimensjoner og mål vil imidlertid variere noe, ettersom dette er avhengig av produsent, hvor gammel containeren er og hvem som eier den. Når det er sagt, er spesifikasjonene i tabellene nedenfor representative for de fleste tilgjengelige containere. Baser kapasiteten til containeren på disse målene, og kontakt oss hvis du har spørsmål.  

20 fot plattformcontainer

Egenvekt Lastekapasitet Innvendig lengde Innvendig bredde
2 740 lb 31 260 lb
6,10 m
2,44 m
6 041,7 lb 68 928,3 lb
19,9 ft

8 ft

 

40 fot plattformcontainer

Egenvekt Lastekapasitet Innvendig lengde Innvendig bredde
5 700 lb 39 300 lb
12,19 m
2,44 m
12 568,5 lb 86 656,5 lb
40 ft
8 ft

Bruk plattformcontaineren ved spesialtransport  

Plattformcontaineren er konstruert for å kunne frakte tungt, overdimensjonert gods på skip. Det foregår ofte som dekklast eller spesialtransport. Spesialtransport innebærer frakt av tunge varer eller gods av ugunstige størrelser. Dette kan for eksempel være gravemaskiner, hjullastere, motorer og lignende. Slik frakt krever mer av personell og utstyr, og derfor er det avgjørende å laste og frakte varer på en passende container.  

Sjøfrakt og containere  

I DSV tilbyr vi flere forskjellige containere når vi leverer tjenester innen sjøfrakt. Når du skal velge den rette, bør du basere valget ditt på varene du ønsker å sende. Er godset standardisert, tilbyr vi dry containere, både alminnelig og high cube. Er varene sensitive for temperatursvingninger, tilbyr vi kjølecontainere, som omtales som reefer containere. Slik sørger man for stabile temperaturer langs hele reisen. Ønsker du å sende spesialgods, kan du, utover en plattformcontainer, bruke en flat rack eller garments on hanger container. 

Standard containere 

Containere for temperaturkontrollerte varer 

Spesialcontainere

Få en fullstendig oversikt over alle sjøcontainere vi tilbyr  

 

Sjøfrakt med DSV  

Våre tjenester innen sjøfrakt er alltid basert på dialog med deg, der vi legger til rette for at dine ønsker blir oppfylt. Prisene våre er konkurransedyktige, avgangene våre er hyppige og kundeservicen er på topp. Vi og våre kolleger er til stede og yter kapasitet i alle store havner verden rundt. Har du bruk for et solid og pålitelig transporttilbud, velger du sjøfrakt sammen med oss i DSV.  

Ta kontakt med oss i dag

Noen spørsmål?

Kontakt oss for råd om riktig container for dine behov.

Kontakt oss Sea