Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Kjølecontainer til temperaturkontrollert gods  

Ved frakt av temperatursensitive varer til sjøs, benytter vi oss av en kjølecontainer. Innen sjøfrakt er vi opptatt av å tilby skreddersydde løsninger for alle typer varer. Kjølecontaineren har en unik evne til å opprettholde en stabil temperatur selv ved lange seilas. Dette er avgjørende ved forsendelser av ferskvarer eller legemidler, som krever å bli levert i samme tilstand som da de ble lastet ombord skipet. Finn dimensjonene til og mer informasjon om kjølecontaineren nedenfor.  

Sjekk om varene dine passer til kjølecontaineren

3D-modell av kjølecontainer

Hva er en kjølecontainer?

Hva er en kjølecontainer?  

En kjølecontainer er en isolert sjøcontainer som blir brukt under termotransport. Temperatur, fuktighet og luftstrøm på containeren kan reguleres. På engelsk blir den omtalt som en reefer container (RF). Den er spesielt utformet for å frakte temperaturkontrollerte varer, som krever at temperaturen forblir på et stabilt nivå under hele reisen. Produkter som frukt, grønnsaker, meieriprodukter og kjøtt er typiske varer som krever temperaturstyrte forhold.  

Hvordan fungerer den i praksis?  

Kjølecontaineren er utstyrt med en kjøleenhet som er koblet til strømforsyningen om bord på skipet. Ved multimodal transport, blir strømmen generert av diesel generatorer på tog eller trailer. Vi håndterer både frossen, kjølig eller oppvarmet last som krever temperaturkontroll. Vi kan opprettholde temperaturer mellom - 60°C og + 30°C. Dette er et viktig poeng ettersom containeren kun kan opprettholde, ikke redusere, lastens temperatur. Lasten må derfor kjøles eller fryses ned før man fyller containeren og laster den på skipet.  

Dimensjonene til en kjølecontainer  

Kjølecontaineren er tilgjengelig som både 20 fot og 40 fot. Den er konstruert av metall og har en egenvekt tyngre enn eksempelvis en dry container (DC), som er den mest anvendte shipping containeren på verdensbasis. Dimensjonene og kapasiteten til containeren kan variere avhengig av produsent, eier og hvor gammel containeren er. Når det er sagt, er spesifikasjonene i tabellene nedenfor representative for de fleste tilgjengelige kjølecontainere.  

20 fot kjølecontainer

Egenvekt Lastekapasitet Innvendig volum Innvendig lengde
2 990 lb 27 490 lb
27 m3
5,45 m
6,591 lb 60,600 lb
953 cu ft
17,10 ft
Innvendig bredde Innvendig høyde Døråpningsbredde Døråpningshøyde
2,29 m 2,16 m
2,29 m
2,21 m
7,6 ft 7,1 ft
7,6 ft
7,3 ft

 

40 fot kjølecontainer

Egenvekt Lastekapasitet Innvendig volum Innvendig lengde
4 520 lb 29 480 lb
67,5 m3
11,58 m
11255 lb 64 992 lb
2384 cu ft
37,11 ft
Innvendig bredde Innvendig høyde Døråpningsbredde Døråpningshøyde
2,27 m 2,41 m
2,27 m
2,47 m
7,11 ft 7,11 ft
7,5 ft
8,1 ft
 

Kontakt oss for sjøfrakt med kjølecontainer

Frakt matvarer og legemidler på kjølecontaineren

Ved transport av ferskvarer benytter vi oss av kjølecontainere til sjøs. Når vi frakter ferske matvarer som fisk, kjøtt og meieriprodukter, vet vi viktigheten av at godset ankommer trygt og i god stand. Derfor foretar vi hyppige inspeksjoner av varene, sjekker temperaturen og sikrer effektiv og hurtig transport. Ved temperaturkontrollert transport av farmasøytiske varer er stabile temperaturer avgjørende for kvaliteten på legemidlene. Her etterfølger vi Good Distribution Practice (GDP), foretar risikovurdering løpende og kontrollerer kjølecontaineren ofte. Kjølecontainere brukes i tillegg når man skal frakte varer til spesielle arrangementer eller anledninger, til butikker eller i sammenheng med jakt og skadedyr. 

Kjølig eller frossen last?  

Formålet med en kjølecontainer er å frakte nedkjølt last, men man kan også bruke den til transport av «oppvarmet gods». Slike tilfeller kan oppstå dersom ønsket er å varme opp frosne varer til en viss temperatur, slik at varene ankommer i en avkjølt framfor frossen tilstand. Det er forskjellige måter å laste containeren avhengig av hvorvidt varene er kjølte eller frosne. Kjølig last krever at luften til enhver tid strømmer gjennom varene, mens frossen last er avhengig av at luften flyter rundt selve lasten.  

Liste over annet gods man kan frakte på en kjølecontainer  

  • Utstyr til militæret
  • Mat og legemidler til bistandsarbeid etter katastrofer 
  • Detaljhandel, for eksempel sminke og skjønnhet   
  • Blomster 
  • Kunst og film 
  • Energi, olje og gass 
  • Kjemikalier og annet farlig gods  

Shipping containere i DSV  

Det er flere containere som blir brukt ved sjøfrakt. Varene du ønsker å sende, gir muligheter og begrensninger i valg av shipping container. For standardiserte gods tilbyr vi en alminnelig dry container (DC) og high cube dry container (HC). For spesialgods tilbyr vi både containere som kan håndtere svært tungt gods eller varer med ugunstige størrelser. Se listen nedenfor for den komplette oversikten.  

Standard containere 

Containere for temperaturkontrollerte varer 

  • Reefer container (RF) / kjølecontainer  

Spesialcontainere 

Les mer om alle sjøcontainerne vi tilbyr i DSV 

 

Kostnadseffektiv sjøfrakt i samarbeid med oss  

Dersom du har bruk for et solid og pålitelig transporttilbud, velger du sjøfrakt sammen med oss i DSV. Vi er til stede og yter kapasitet i alle store havner verden rundt. Våre tjenester innen sjøfrakt er alltid basert på dialog med deg, der vi legger til rette for at dine ønsker blir oppfylt. Prisene våre er konkurransedyktige, avgangene våre er hyppige og kundeservicen er på topp.  

Ta kontakt med oss i dag

Noen spørsmål?

Kontakt oss for råd om riktig container for dine behov.

Kontakt oss Sea