Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Gebruikt uw bedrijf de correcte goederencodes?

Als u een onjuiste goederencode invoert, loopt u het risico dat u te veel douanerechten en belastingen betaalt

Het is in uw belang dat u zich als importeur of exporteur verdiept in de correcte tarifering van uw goederen. Zo kunt u ervoor zorgen dat de douanevoorschriften correct worden nageleefd, dat eventuele douanecontroles zonder vertraging worden uitgevoerd en dat u niet geconfronteerd wordt met hogere invoerrechten en belastingen dan verwacht.

Wat zijn goederencodes?

Wanneer goederen door de douane worden verwerkt, moeten zij een specifieke artikelcode krijgen die de aard en het gebruik van de goederen beschrijft. De artikelcode wordt onder meer gebruikt om het correcte invoerrecht te bepalen, maar is ook bepalend voor een aantal andere bepalingen zoals bijvoorbeeld anti-dump heffing, additionele invoerrechten of sancties en restricties.

Waarom is het zo belangrijk om de correcte goederencode in te voeren? 

Het gebruik van een foutieve goederencode kan grote financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. Vooral als u grote hoeveelheden van het betreffende product importeert of exporteert. Daarom is het belangrijk dat u de toepasselijke douaneregels begrijpt en de juiste goederencode vermeldt. 

Een onjuiste goederencode kan, naast onjuiste en zelfs hogere douanerechten, leiden tot een onjuiste beoordeling van oorsprong en een onjuiste behandeling tijdens de invoer. Het kan ook tot vertraging leiden als de douaneautoriteiten besluiten de goederen voor nadere inspectie in te nemen. 

Tarifering voor importeurs

Veel importeurs gaan uit van de goederencodes die hun leveranciers doorgeven. Dit is een goed uitgangspunt, aangezien de leveranciers doorgaans een grondige kennis hebben van het product en van de elementen die de code voor deze goederen bepalen. Niettemin moet u zelf beoordelen of deze codes correct zijn, aangezien u als importeur er - tegenover de Nederlandse douaneautoriteiten - verantwoordelijk voor bent dat uw goederen onder de juiste goederencodes worden ingevoerd en dat de juiste rechten worden betaald. Vergeet ook niet dat alleen de eerste 6 cijfers van de productcode (HS-code) internationaal zijn. Een leverancier buiten de EU kan dus zelden de volledige juiste 10-cijferige artikelcode vermelden die op de invoeraangifte moet staan, aangezien de laatste 4 cijfers op EU- en nationaal niveau worden bepaald. 

Tarifering voor exporteurs

Als exporteur is het ook belangrijk om de juiste goederencode te bepalen, die bij uitvoer echter slechts uit 8 cijfers bestaat. Deze code moet in het uitvoerdocument worden vermeld als het artikel buiten de EU wordt uitgevoerd. Er zijn vele redenen waarom een correcte classificatie belangrijk is - bijvoorbeeld beperkingen, sancties en tweeërlei gebruik, waarbij de beoordelingen vaak gebaseerd zijn op de classificatie van het product. Zelfs als bij de uitvoer geen rechten worden betaald. 

Wat kunt u zelf doen?

Het is belangrijk te zorgen voor een correcte tarifering van import- en exportgoederen om onnodige kosten en vertragingen te voorkomen en de naleving van de toepasselijke douanevoorschriften te waarborgen. Om fouten bij de tarifering te voorkomen, moet u DSV de juiste goederencodes doorgeven. Dit doet u door: 

  • de goederencode op de factuur te zetten; 
  • een goederencode lijst van uw producten mee te sturen;
  • de juiste goederencode door te geven bij de boeking.

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op.

Morgane Matthys
Vraag een offerte aan