Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Neem contact met ons op

DSV Protect is een optionele dienst met toegevoegde waarde die door DSV wordt geleverd als onderdeel van uw transport

Het beschermt u bij verlies of beschadiging van uw lading. DSV Protect biedt schadeloosstelling tot een voorgeschreven maximumbedrag (zonder enige subbeperking van aansprakelijkheid en op basis van eerste verlies), onderhevig aan de hieronder uiteengezette voorwaarden.

Premable

DSV Protect is een optionele service met toegevoegde waarde die door DSV aan onze klanten wordt geleverd, uitsluitend in verband met uw door DSV georganiseerde transporten. Het beschermt u bij verlies of beschadiging van uw lading. DSV Protect biedt schadeloosstelling tot een voorgeschreven maximumbedrag (zonder enige subbeperking van aansprakelijkheid en op basis van eerste verlies), onderhevig aan de hieronder uiteengezette voorwaarden.

Definities

 • DSV: betekent de contracterende DSV-entiteit die de Diensten aan de Klant uitvoert zoals gevraagd in een bepaalde bestelling.
 • Klant: betekent de entiteit op verzoek of namens wie DSV Diensten verleent.
 • Diensten: betekent DSV Protect en Transportdiensten volgens de DSV Standaardvoorwaarden.
 • Goederen: betekent elk item en/of elke container die door DSV wordt behandeld tijdens het verlenen van Diensten voor of namens de Klant.

DSV Protect Service

Wij zullen u compenseren voor verlies van of schade aan uw lading terwijl u deze onder onze hoede, bewaring of controle hebt. 

Het maximale bedrag dat DSV betaalt, is in overeenstemming met de DSV Protect-service die is gelanceerd voor uw specifieke land en transportmodus (informatie beschikbaar bij uw lokale DSV-vestiging).

De algemene vergoedingslimieten zijn tot (zoals gespecificeerd in het land waar het transport is geboekt): 

DKK/NOK/SEK/CNY 10.000 of 
EUR/USD/CHF/GBP/CAD 5.000 of
JPY 500.000 / ZAR 1.000 of
DSV Protect voor XPress EUR/GBP 1.500
per betrokken zending.

DSV Protect uitsluitingen

Wij vrijwaren u niet voor:
 • Verlies, schade of kosten die te wijten zijn aan uw opzettelijk wangedrag
 • Gewone lekkage, gewoon verlies in gewicht of volume, of normale slijtage van de lading
 • Verlies, schade of kosten veroorzaakt door
  • Verlies, schade of kosten veroorzaakt door ontoereikendheid of ongeschiktheid van verpakking of voorbereiding van de lading om de gewone incidenten tijdens het transport te weerstaan
  • inherente ondeugd of aard van de lading
  • vertraging
  • insolventie of financiële wanbetaling van de vervoerder en de eigenaren, managers, bevrachters of exploitanten van het schip
  • oorlog, burgeroorlog, revolutie, opstand, opstand of burgeroorlog die daaruit voortvloeit, of een vijandige daad door of tegen een oorlogvoerende macht
  • arrestatie, inbeslagneming, arrestatie, dwang of opsluiting (uitgezonderd piraterij), en de gevolgen daarvan of elke poging daartoe
  • vervallen mijnen, torpedo's, bommen of andere vervallen oorlogswapens
  • veroorzaakt door een daad van terrorisme zijnde een daad van een persoon die handelt namens of in verband met een organisatie die activiteiten uitvoert gericht op het omverwerpen of beïnvloeden, door middel van geweld of geweld, van een regering, al dan niet wettelijk opgericht
  • veroorzaakt door een persoon die handelt vanuit een politiek, ideologisch of religieus motief
 • Als gevolg van stakingen, uitsluitingen, arbeidsonrust, rellen of burgerlijke onlusten 
 • Verlies, schade of kosten direct of indirect veroorzaakt door of voortvloeiend uit:
  • gebruikmakend van atoom- of kernsplijting en / of fusie of een andere soortgelijke reactie of radioactieve kracht of materie
  • elk chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen
  • verlies, schade of kosten die direct of indirect zijn veroorzaakt door of voortvloeien uit het gebruik of de werking, als middel om schade toe te brengen, van een computer, computersysteem, computersoftwareprogramma, kwaadaardige code, computervirus of -proces of enig ander elektronisch systeem
 • Verlies, schade of kosten als gevolg van temperatuurschommelingen die rechtstreeks te wijten zijn aan mechanische defecten, tenzij de periode van mechanische defecten langer is dan 24 opeenvolgende uren
 • Verlies, schade of kosten die het gevolg zijn van
  • onzeewaardigheid van het schip of vaartuig of ongeschiktheid van het vaartuig of vaartuig voor het veilig vervoeren van de lading, wanneer u op de hoogte bent van een dergelijke onwaardigheid of ongeschiktheid, op het moment dat de lading wordt geladen
  • ongeschiktheid van container of vervoermiddel voor het veilig vervoeren van de lading, wanneer u op het moment van laden bekend bent met een dergelijke ongeschiktheid
  • fouten en omissies door DSV
 • Algemene gemiddelde bijdrage
 • Ander puur financieel verlies

Deze Service omvat niet de vergoeding van verzendkosten en andere kosten voor goederen die door de vervoerder worden gelost in een noodhaven

Uitgesloten landen

Deze service is niet beschikbaar voor zendingen van/naar Afghanistan, Centraal-Afrikaanse Republiek, Eritrea, Iran, Noord-Korea, Liberia, Mali, Rusland, Somalië, Soedan, Oekraïne, Zuid-Soedan, Syrië, Westelijke Jordaanoever, Jemen.

Sanctie uitsluiting

De Klant is niet beschermd tegen enige claim voor zover het bieden van een dergelijke bescherming DSV zou blootstellen aan enige sanctie, verbod of beperking op grond van resoluties van de Verenigde Naties of de handels- of economische sancties, wetten of voorschriften van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika, of enig ander land of internationaal orgaan dat handels- of economische sancties oplegt.

Taken van de klant

De claim moet zonder onnodige vertraging aan DSV worden gemeld. Het afleveringsdocument, d.w.z. POD (cognossement, luchtvrachtbrief, CMR-document of iets dergelijks) moet worden opgemerkt met zichtbaar verlies en / of schade. Zichtbare schade - Moet onmiddellijk worden gemeld, maar niet later dan 5 dagen (zaterdagen, zondagen en feestdagen uitgezonderd) na levering. Niet zichtbare schade - Moet onmiddellijk worden gemeld, maar niet later dan 7 dagen (zaterdagen, zondagen en feestdagen uitgezonderd) na levering. In geval van te late melding kan de claim worden afgewezen en is het de plicht van de klant om te bewijzen dat er schade is opgetreden terwijl de lading in onze bewaring was.

Wet en jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot DSV Protect is onderworpen aan de Deense wet en is onderworpen aan de jurisdictie in Kopenhagen, Denemarken.

Versie: 2.0, dinsdag 18 mei 2021

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op en wij vinden de oplossing die u nodig heeft.

Neem contact met ons op