Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Tweede deel EU-Mobiliteitspakket vanaf februari van toepassing

Het veelomvattende tweede deel van het EU-Mobiliteitspakket heeft als doel een aantal problemen op te lossen rondom sociale omstandigheden, concurrentie en het milieu. De uitvoering van dit tweede deel bevat het volgende

EU mobility package

Verplicht huiswaarts

Vrachtwagens zijn verplicht, zonder enige uitzondering, elke acht weken terug te keren naar het vestigingsadres van de vervoerder of eigenaar van de wagen. Deze regel gaat naar verwachting een grote impact hebben op de beschikbare transportcapaciteit op de markt en als gevolg daarvan ook op de transportkosten.

Afkoelingsperiode voor cabotage

Aan cabotagevervoer worden verdere verplichtingen opgelegd in de vorm van een afkoelingsperiode voor cabotage. Dit betekent dat er binnen zeven dagen maximaal drie ritten zijn toegestaan. Deze drie ritten worden gevolgd door een verplichte afkoelingsperiode van vier dagen.

Gecombineerd vervoer

Gecombineerd vervoer zal in de toekomst vergelijkbaar zijn met cabotage, en dus onderworpen zijn aan dezelfde beperkingen wat betreft het aantal ritten, rijdagen en ook de afkoelingsperiode. Ook deze maatregel zal effect hebben op de vrachtcapaciteit en de kosten van het wegtransport. 

Minimumloon en registratieplicht

Er wordt een eis ingevoerd om vrachtwagenchauffeurs minimaal het minimumloon te betalen zoals vastgesteld in de EU-lidstaat waar hij of zij cabotage, gecombineerd- of internationaal cross border vervoer uitvoert. Bijvoorbeeld: een Poolse chauffeur die tussen Denemarken en Duitsland rijdt krijgt het minimumloon wat van kracht is in Denemarken en Duitsland gedurende de activiteit in het betreffende land. Ook deze maatregel zal leiden tot een toename in kosten.

Deze transporten moeten worden geregistreerd in een Europees IT-systeem, het zogenoemde Internal Market Information system (IMI). Lees hier meer over het IMI-systeem.

Aangepaste documentatie eisen

Extra verplichte administratie voor vervoerders door aangescherpte documentatie eisen. Een verscherping ten opzichte van het huidige niveau.

Wijzigingen in belastingen

Als gevolg van de doorvoering van het EU-mobiliteitspakket worden in een aantal Oost-Europese landen wijzigingen doorgevoerd in de belastingen op het loon van vrachtwagenchauffeurs. Dit betekent dat de bruto kosten voor vervoerders uit deze landen naar verwachting zullen stijgen met minimaal 36%. Dit geldt voor Polen, Roemenië en Bulgarije.

Door het invoeren van deze nieuwe en strengere regels voor het Europese wegvervoer worden wij geconfronteerd met zeer ingrijpende veranderingen. Op dit moment kennen wij nog niet alle kosten of verdere implicaties van de nieuwe regels. Wij zien echter wel bij veel internationale vervoerders minder bereidheid om hun huidige activiteiten uit te blijven voeren.

Naar onze mening sluiten deze regels dan ook niet aan bij de actuele uitdagingen op het gebied van capaciteit en milieu waarmee wij als branche geconfronteerd worden. Uiteraard hebben wij hierover onze bezorgdheid geuit bij de betrokken autoriteiten en politici. 

Het totale pakket aan maatregelen heeft een grote impact op de beschikbare transportcapaciteit, met onvermijdelijke kostenstijging tot gevolg. Vanaf 1 februari zullen wij deze ontwikkeling continue en nauwgezet volgen. Per 14 februari zal een toeslag als gevolg van deze veranderende wet- en regelgeving ingevoerd worden. Op basis van de eerste twee weken van februari zullen wij de hoogte van deze toeslag bepalen. Wij blijven deze marktontwikkelingen permanent volgen, en zullen waar mogelijk aanpassingen doen.

DSV zal het uiterste doen om onze vrachtcapaciteit ook in de toekomst te behouden. Uiteraard staan wij voor u klaar om al uw vragen over dit onderwerp te beantwoorden.

Heeft u vragen?

Onze teams van DSV Road staan voor u klaar.

Contact us DSV Road