Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Nieuwe veiligheidsmaatregelen voor luchtvrachtzendingen naar de Europese Unie

Met ingang van 1 maart is het nieuwe beveiligings- en veiligheidsprogramma vóór aankomst in de Europese Unie (EU) de tweede fase ingegaan, dit heeft gevolgen voor alle luchtvrachtzendingen naar of door de EU, Noorwegen en Zwitserland.

ICS2 DSV
Elke dag voert de EU voor honderden miljoenen euro's aan goederen in, haar lidstaten zijn daarbij samen goed voor 16% van de handel wereldwijd. Om de veiligheidsrisico’s verder te beperken en de veiligheid te verhogen, voeren de autoriteiten van de EU-lidstaten een nieuw pre-arrival douane systeem in. Dit wordt gefaciliteerd door een grootschalig informatiesysteem voor vracht - het Import Control System 2 (ICS2).

ICS2 wordt in verschillende fases ingevoerd. De eerste fase startte in maart 2021 en had betrekking op expres vervoerders en postbedrijven. De tweede fase, die voornamelijk betrekking heeft op luchtvrachtzendingen, is op 1 maart van dit jaar in werking getreden en moet in oktober 2023 afgerond zijn. Het ICS2 proces heeft tot doel gegevens te verzamelen en de voorafgaande veiligheids- en beveiligingsrisicoanalyse voor alle inkomende goederen te beheren. Het zal worden gebruikt voor alle zendingen naar of door de EU, Noorwegen en Zwitserland.

De invoering van het nieuwe ICS2 zal naar verwachting de uitwisseling van informatie tussen onze klanten en de EU-douaneautoriteiten vereenvoudigen. Deze informatie zal het mogelijk maken zendingen met een hoog risico vroegtijdig te identificeren en de douaneautoriteiten in staat stellen op het meest geschikte punt in de supply chain in te grijpen.

Bij DSV hebben we een aantal maatregelen getroffen om aan de nieuwe regelgeving tegemoet te komen. Bovendien werken wij nauw samen met onze luchtvaartpartners en klanten om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke informatie in het ICS2 wordt ingediend.

Heeft u vragen?

Onze teams van DSV Air & Sea staan voor u klaar.

DSV Air&Sea Contact us