Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

EU Emissions Trading System (ETS) vanaf januari 2024 van kracht

Vanaf januari 2024 treedt het EU Emissions Trading System (ETS) in werking. Dit heeft mogelijk gevolgen voor uw logistieke processen.

EU Emissions Trading System

Om de overgang naar een logistieke sector met netto nul emissies te versnellen, voert de EU verschillende regelgevende initiatieven door die de kosten van CO2-emissies in de logistiek zullen verhogen.

In juli 2021 lanceerde de Europese Commissie het 'Fit for 55'-pakket, bedoeld om de EU in staat te stellen haar netto broeikasgasemissies tegen 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990 en uiteindelijk klimaatneutraliteit te bereiken tegen 2050. Het 'Fit for 55'-pakket omvat een scala aan nieuwe schema's, initiatieven en regelgeving, waaronder het EU Emissions Trading System (ETS).

Hoe werkt het EU Emissions Trading System

Opgericht in 2005 is het ETS een cap-and-trade-schema dat nu is uitgebreid naar de scheepvaartindustrie. Het is een essentieel onderdeel van de strategie van de EU om de CO2-uitstoot te verminderen en stelt een maximale toewijzing vast voor het totale bedrag aan broeikasgassen dat door bedrijven binnen de EU in een bepaald jaar mag worden uitgestoten. Bedrijven die onder het EU ETS vallen, moeten emissierechten kopen op basis van de hoeveelheid broeikasgassen die ze uitstoten.

Het aantal beschikbare emissierechten in de hele EU zal elk jaar afnemen, waardoor de totale uitstoot van broeikasgassen wordt teruggedrongen richting de doelstellingen voor 2030 en 2050.

Implementatie

In het vierde kwartaal van 2022 heeft het Europees Parlement besloten om het EU Emissiehandelssysteem voor de scheepvaartindustrie in te voeren tegen 1 januari 2024. Dit zal als volgt worden geïmplementeerd:

  • In 2024 moeten bedrijven emissierechten indienen voor 40% van hun geverifieerde emissies.
  • In 2025 moeten bedrijven emissierechten indienen voor 70% van hun geverifieerde emissies.
  • Vanaf 2026 moeten bedrijven emissierechten indienen voor 100% van hun geverifieerde emissies.

Toepassing

Het Emissiehandelssysteem (ETS) is van toepassing op alle maritieme diensten met minstens één aanroep binnen de EU. 100% van de emissies wordt in overweging genomen voor trajecten tussen twee EU-havens, terwijl 50% van de emissies wordt overwogen voor trajecten tussen EU-havens en niet-EU-havens. Op dit moment zijn lange termijnkosten moeilijk te schatten, omdat veel factoren van invloed zullen zijn op de toekomstige prijs van CO2-emissierechten die worden verhandeld binnen het EU ETS.

Bij DSV zetten we ons in om u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen in de transport- en logistieke sector die invloed kunnen hebben op uw bedrijf. Als u vragen heeft over toeslagen of meer informatie nodig heeft, neem dan contact op met uw reguliere DSV-contactpersoon.

Heeft u vragen?

Neem contact op met Erwin Peeters, onze woordvoerder.

Erwin Peeters