Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Situatie Rode Zee: grote rederijen leggen schepen stil en mijden vaarroute na aanvallen

Stilliggende schepen en omvaren via Kaap de Goede Hoop als reactie op recente aanvallen op schepen in de Rode Zee. Verschillende rederijen hebben hun operaties door de Rode Zee, zowel oost- als westwaarts, tot nader order gestopt of omgeleid.

DSV Red Sea Alert

Update 26 februari:

Sinds het begin van de aanvallen op commerciële schepen in de Golf van Aden en de zuidelijke Rode Zee in november 2023, is de algemene situatie grotendeels onveranderd gebleven. Toch lijkt het erop dat de wereldwijde zeevracht zich heeft aangepast omdat er genoeg overcapaciteit is om problemen op te vangen.

Ondanks een door de VS geleide militaire operatie in de Rode Zee blijven de aanvallen van Houthi-rebellen op commerciële schepen doorgaan. Het Suezkanaal is hierdoor nog steeds geen haalbare handelsroute en bijna alle lijnen lopen nu via Kaap de Goede Hoop. Slechts enkele Chinese rederijen kiezen nog voor de route door de Rode Zee.

De extra reistijd van 7-14 dagen via Kaap de Goede Hoop heeft de wereldwijde vraag naar vrachtcapaciteit verhoogd. Structurele overcapaciteit in de markt zorgt er echter voor dat aan deze vraag makkelijk te voldoen is. Dit betekent dat, ondanks de langere transittijden, de rotatie van containerschepen stabiliseert en de eerder voorspelde havencongestie nog niet plaatsvindt.

De tarieven voor zeevracht zijn, mede door Chinees Nieuwjaar, aan het begin van het jaar gestegen. In de afgelopen weken zijn deze tarieven gestabiliseerd. Wij verwachten niet dat de tarieven snel zullen terugkeren naar het niveau van vóór de Rode Zee situatie, maar het valt ook niet te verwachten dat rederijen de huidige tariefniveaus kunnen handhaven.

Drie maanden na het begin van de crisis lijkt een definitieve oplossing dus nog niet in zicht. Zolang de Houthi-rebellen doorgaan met het aanvallen en bedreigen van vrachtschepen valt het niet te verwachten dat de route via het Suezkanaal hervat zal worden.

Bij DSV blijven we nauw in contact met onze vervoerders om de situatie op de best mogelijke manier te hanteren en de impact op uw bedrijf te minimaliseren. We blijven de ontwikkelingen volgen en zullen u op de hoogte houden als de situatie verandert.

We waarderen uw begrip onder deze kritieke omstandigheden. Mocht u gedetailleerde informatie nodig hebben over routingschema's, etc., neem dan contact op met uw lokale DSV-vertegenwoordiger.

Update 19 januari:

Met de lucht- en raketaanvallen van vorige week in Jemen is het conflict verder geëscaleerd. Momenteel wordt alle vracht die gerelateerd is aan het Suezkanaal direct beïnvloed. Dit kan invloed hebben op meer dan 550 schepen, maar het zal ook gevolgen hebben voor andere handelssectoren.

De vrachttarieven voor zeevracht stijgen aanzienlijk. Dit is voornamelijk het geval op de handelsroutes van Azië naar Europa, maar we zien nu ook indirecte effecten ontstaan door een tekort aan equipment en beschikbare schepen. Dit kan zelfs leiden tot congestie op andere handelsroutes die niet direct verband houden met de Rode Zee, zoals de trans-Pacifische of trans-Atlantische routes.

Daarnaast zorgt het aanstaande Chinese Nieuwjaar dat op 9 februari start, voor een beperking in de beschikbare capaciteit. Rederijen hebben aangegeven dat, vanwege de omleiding via Kaap de Goede Hoop, zij een tekort aan capaciteit van ongeveer 40% verwachten tijdens de laatste twee weken van januari. Dit is doorgaans de drukste tijd van het jaar.

Gezien de situatie adviseren wij u het volgende:

  • Richt u op het veiligstellen van ruimte en service voor nu, of wacht tot na het Chinese Nieuwjaar wanneer er mogelijk meer ruimte beschikbaar zal zijn.
  • Verleng uw levertijden. Afhankelijk van de herkomst en bestemming, is het aan te raden om 10 tot 15 dagen extra in te calculeren op uw bestaande planning.
  • Verhoog uw budgetten voor transportkosten. De prioriteit voor de komende maanden is het verkrijgen van capaciteit.
  • Boek vracht minimaal vier weken van tevoren om equipment en capaciteit te garanderen.
  • Bekijk alternatieve routes en vervoersmethoden, zoals de optie van zee- naar luchttransport of verschillende multimodale mogelijkheden.
  • Stel het lanceren van zeevrachtaanbestedingen uit tot na het Chinese Nieuwjaar. Dan zullen er nieuwe vaarschema's beschikbaar zijn, inclusief routes via Kaap de Goede Hoop, en zullen nieuwe diensten en routes vastgesteld zijn. 

Bij DSV onderhouden we nauwe contacten met de rederijen om deze situatie op de best mogelijke manier aan te pakken en de impact op uw bedrijf tot een minimum te beperken. We houden u op de hoogte naarmate de situatie zich ontwikkelt, en waarderen uw begrip voor deze kritieke omstandigheden.

Neem contact op met uw vertegenwoordiger van DSV voor meer informatie over onze alternatieve oplossingen.

Update 18 december:

Bij DSV volgen we de geëscaleerde veiligheidssituatie in de zuidelijke Rode Zee en de Golf van Aden nauwlettend. Als reactie op recente aanvallen op commerciële schepen in het gebied, hebben verschillende vervoerders hun operaties door de Rode Zee, zowel oost- als westwaarts, tot nader order gestopt of omgeleid.
In afwachting van een gezamenlijke marine-reactie om veilig containerverkeer door de Rode Zee te herstellen, is de huidige situatie dat het Suezkanaal effectief gesloten is voor commerciële schepen. Dit betekent dat alle gangbare routes door het Suezkanaal zijn gestopt of omgeleid rond de Kaap de Goede Hoop, met als gevolg daarvan een extra 10-14 dagen per reis.

In combinatie met de ernstige droogte in het Panamakanaal zijn de verwachte korte- tot middellangetermijngevolgen van de huidige verstoringen talrijk en omvatten ze toenemende havencongestie, een toenemend tekort aan equipment en de invoering van extra toeslagen door vervoerders als gevolg van hogere brandstof- en verzekeringskosten. De langere reis ten zuiden van Afrika, met een toevoeging van 3,5 duizend zeemijlen, zal ook invloed hebben op de belasting van carbon emissies uit de scheepvaart.

Bij DSV blijven we in nauw contact met onze vervoerders om de situatie zo goed mogelijk te beheren en de impact op uw bedrijf te minimaliseren. We zullen de ontwikkelingen blijven volgen en u op de hoogte houden als de situatie verandert.

We waarderen uw begrip onder deze kritieke omstandigheden. Mocht u verdere informatie nodig hebben, neem dan contact op met uw lokale vertegenwoordiger van DSV.

Heeft u vragen?

Onze teams van DSV Air & Sea staan voor u klaar.

DSV Air&Sea Contact us