Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Wat is een AEO?

Een geautoriseerde dienstverlener (AEO) is een partij die betrokken is bij internationale handel en die voldoet aan de Werelddouaneorganisatie of gelijkwaardige veiligheidsnormen voor de toeleveringsketen.

De Werelddouaneorganisatie (WDO) definieert een geautoriseerde dienstverlener (AEO - Authorised Economic Operator) als een partij die betrokken is bij het internationale goederenverkeer in welke functie dan ook die is goedgekeurd door of namens een nationale douaneadministratie, om te voldoen aan de WDO of gelijkwaardige veiligheidsnormen voor de toeleveringsketen.

Wie kan AEO zijn?

Elke partij die betrokken is bij de internationale toeleveringsketen die douanegerelateerde activiteiten uitvoert, inclusief fabrikanten, exporteurs, importeurs, expediteurs, magazijnen, douane-expediteurs, logistieke dienstverleners, vervoerders, havenbedrijven, luchtvaartmaatschappijen en anderen.

Is DSV een AEO?

Ja. DSV voldoet aan het certificeringsproces in de meer dan 50 landen wereldwijd die WCO-lid zijn en waar een AEO-programma is ingevoerd. Bekijk hier onze DSV Air & Sea AEO certificaat en DSV Road AEO certificaat.

Wat betekent de AEO-status van DSV voor u?

Het betekent dat onze interne processen op het gebied van het beheer van informatiesystemen (integriteit van informatie), de beveiliging van goederen (integriteit van werknemers en gebouwen), naleving van douanevoorschriften en economisch-financieel beheer voldoen aan de overeengekomen douanestandaarden.

In wezen kan een exporteur die werkt met gecertificeerde partners in de toeleveringsketen die zijn doorgelicht en goedgekeurd door de douaneautoriteit van het importland, ervan uitgaan dat het proces veiliger en sneller zal zijn dan werken met partners die geen accreditatie hebben.

AEO-certificering wordt wereldwijd erkend als een kwaliteitskeurmerk dat erkent dat onze rol in de internationale toeleveringsketen veilig is en dat onze normen en procedures efficiënt zijn en dat we een betrouwbare zakenpartner zijn.

Waarom zou ik een AEO gebruiken?

Afgezien van de gemoedsrust te weten dat de AEO werkt volgens de hoogste veiligheidsnormen, omvatten de voordelen in het algemeen:

 • Dagelijkse contacten met douanebeambten over de hele wereld
 • Goede relaties met douanebeambten over de hele wereld
 • Versnelde ontruimingstijden
 • Prioritaire behandeling 
 • Minder fysieke en document controles
 • Minder belastende verklaringen bij binnenkomst en bij vertrek
 • Verbeterd risicobeheer met betrekking tot naleving van douanevoorschriften en vereisten met betrekking tot de veiligheid van goederen
 • Hoge mate van communicatie en samenwerking tussen partners in de toeleveringsketen
 • Geïntegreerde mondiale oplossingen 
 • We beginnen met het definiëren van vereisten, het controleren van het project en het verkrijgen van OAS-autorisatie
 • Onze DSV-softwareapplicaties bieden efficiënte en betrouwbare oplossingen voor dienstverleners

Waarom is de AEO-regeling ingevoerd?

Door de groeiende wereldhandel en toenemende bedreigingen voor de veiligheid van het goederenverkeer over de hele wereld, moesten de douanediensten zich concentreren op het veiligstellen van de internationale handelsstroom in plaats van alleen douanerechten te innen.

De WDO heeft het Framework of Standards to Secure and Facilitate global trade (SAFE) opgesteld als reactie op deze dubbele ontwikkelingen, en SAFE is gebouwd op vier principes:

 • Voorafgaande elektronische ladinginformatie is geharmoniseerd
 • Elk land volgt een consistente benadering van risicobeheer om beveiligingskwesties aan te pakken
 • Op verzoek van de douaneautoriteiten van het ontvangende land zullen de douaneautoriteiten van het verzendende land uitgaande inspecties uitvoeren van containers en vracht met een hoog risico
 • De douaneautoriteiten zullen de voordelen bepalen voor bedrijven die voldoen aan minimale normen voor de toeleveringsketen.