Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Przewodnik dotyczący importu

Od 1 stycznia 2021 r. firmy z Wielkiej Brytanii i UE muszą stosować procedury celne, akcyzowe i VAT do towarów będących przedmiotem wymiany między Wielką Brytanią a UE w taki sam sposób, jaki ma już zastosowanie do towarów eksportowanych poza UE.

Niniejszy przewodnik ma pomóc firmom zrozumieć kluczowe działania, które będą musiały stosować, aby kontynuować handel między Wielką Brytanią a UE. 

Opiera się na istniejących wytycznych, które mają już zastosowanie do handlu prowadzonego przez przedsiębiorstwa z UE i Wielkiej Brytanii z przedsiębiorstwami spoza UE. Przewodnik służy wyłącznie jako porady
i wskazówki i nie obejmuje wszystkich produktów i ewentualności.

Niektóre obszary mogą ulec zmianie i zaleca się firmom ścisłe monitorowanie odpowiednich źródeł rządowych i celnych, które można znaleźć m.in. tutaj.

 

1) Zarejestruj się, aby uzyskać numer EORI

Aby prowadzić działalność handlową potrzebujesz numeru EORI, niezależnie od tego, czy masz siedzibę w Wielkiej Brytanii, czy w UE-27. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Twoi klienci będą musieli zarejestrować numer EORI UE, jeśli jeszcze go nie mają. Numer EORI można uzyskać, rejestrując się w urzędzie celnym w swoim kraju. Więcej informacji dla przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce znajdziesz tutaj.

2) Wypełnij i wyślij Pełnomocnictwo

DSV potrzebuje pisemnego upoważnienia od Ciebie, aby działać jako agent celny w Twoim imieniu. Dotyczy to zarówno zgłoszeń eksportowych, jak i zezwoleń importowych. Bez tego nie możemy przewieźć Twojego towaru przez odprawę celną. Wzory upoważnienia celnego znajdziesz tutaj: formularz PL / formularz EN.

3) Sprawdź kod towaru (klasyfikacja HS)

Kody towarów umożliwiają prawidłowe wypełnienie deklaracji importowej.  

Prawidłowa klasyfikacja towarów oznacza, że:

  • Zapłacisz odpowiednią kwotę cła.
  • Dowiesz się, czy cło zostało zawieszone na którymkolwiek z Twoich towarów.
  • Dowiesz się, czy można zastosować preferencyjne stawki celne.
  • Dowiesz się, czy potrzebujesz licencji na import lub eksport.

Jeśli nie masz pewności, jak sklasyfikować swoje towary, zamieszczamy link do Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4).

4) Określ wartość swoich towarów

Wartość towaru jest niezbędna do określenia wysokości obowiązującego cła. Wartość jest również wykorzystywana w statystykach handlowych.

Wartość towarów ustala się na jeden z sześciu sposobów. Ważne jest, aby pamiętać, że musisz wypróbować metodę 1 przed przejściem do metody 2 i tak dalej.

Metoda 1 jest oparta na wartości transakcji. Jest to cena zapłacona lub należna sprzedającemu przez kupującego za towary sprzedawane na eksport zgodnie z określonymi przepisami. Zasady te, wraz z innymi metodami wyceny, można znaleźć na stronie internetowej Światowej Organizacji Handlu tutaj.

5) Sprawdź, czy Twoje towary są w jakikolwiek sposób zabronione, objęte ograniczeniami lub czy konieczne jest spełnienie dodatkowych wymagań

Są towary, których nie można wwieźć do poszczególnych krajów. Niektóre towary są objęte ograniczeniami
i będziesz potrzebować specjalnej licencji, aby je importować.

Licencje są często potrzebne do importu i eksportu towarów wojskowych i paramilitarnych, podwójnego zastosowania i technologii, dzieł sztuki, roślin i zwierząt, leków i chemikaliów.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi towarów zabronionych
i podlegających ograniczeniom, zezwoleń na import i eksport na lokalnej stronie organów celnych lub rządowych.

 

6) Ustal pochodzenie towarów

Ustalenie pochodzenia towarów pomoże określić, czy kwalifikują się one do niższej czy zerowej stawki celnej.

W przepisach wyróżnia się dwie główne kategorie pochodzenia:

  • Towar całkowicie uzyskany lub wyprodukowany w jednym kraju
  • Towar, którego produkcja obejmowała materiały z więcej niż jednego kraju

Druga kategoria jest bardziej złożona, ponieważ należy przestrzegać kilku kryteriów. 

Po wyjaśnieniu pochodzenia towarów można dowiedzieć się, czy kwalifikują się one do preferencyjnego traktowania w ramach systemu preferencji taryfowych.

7) Sprawdź, czy możesz skorzystać z ułatwień

Istnieje kilka specjalnych procedur celnych dostępnych dla przedsiębiorców:

  • Składowanie obejmujące skład celny (CW)
  • Specyficzne zastosowanie obejmujące tymczasowe przyjęcie i końcowe użycie
  • Przetwarzanie obejmujące uszlachetnianie czynne i bierne
  • Tranzyt

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu ze specjalnej procedury należy zbadać tę procedurę, aby upewnić się, że można wypełnić wszystkie związane z nią obowiązki.

Warto zauważyć, że stosowanie specjalnych procedur wymaga uprzedniej zgody HMRC (Wielka Brytania) lub władz lokalnych w jednym z 27 państw członkowskich UE.

8) Zgłoszenie importu organom celnym 

Możliwe jest wykonanie własnych zgłoszeń celnych, ale proces jest skomplikowany i odpowiedni tylko dla bardziej doświadczonych importerów.  Większość firm korzysta z usług agenta celnego.

Jeśli DSV obsługuje Twoje towary, możemy Ci w tym pomóc.

Jeśli zdecydowałeś się skorzystać z usług pośrednika celnego, musisz w formalnym pisemnym upoważnieniu określić, czy pośrednik jest upoważniony do działania jako przedstawiciel „bezpośredni” czy „pośredni”. DSV może to wyjaśnić i dostarczyć niezbędne formularze upoważnienia.

W przypadku outsourcingu odprawy celnej zewnętrznemu brokerowi ważne jest, aby poinformować o tym DSV. Praca z zewnętrznymi brokerami może potencjalnie skutkować dodatkowymi opóźnieniami w procesie.

9) Zapłać cło za towar

Być może będziesz musiał zapłacić cło przywozowe w zależności od klasyfikacji towarów i ich pochodzenia. Niektóre towary są objęte systemem zawieszenia cła. Informacje na ten temat można znaleźć na krajowej stronie celnej. Twoje towary mogą również podlegać dodatkowym cłom, takim jak cła antydumpingowe.

Towary nie są zwykle wydawane przez urząd celny, dopóki nie zapłacisz wszystkich należnych opłat. Wyjątki od tej zasady obejmują sytuację, gdy importer towarów otwiera rachunek w urzędzie celnym. Aby skorzystać z tego programu, należy spełnić warunki, które obejmą udzielenie gwarancji.

Jesteś zobowiązany do archiwizacji dokumentów handlowych oraz celnych, a dotyczących towarów zgłoszonych służbom celnym przez wymagany prawem okres. Zwykle okres ten wynosi 6-7 lat, chociaż różni się on w zależności od kraju.

Przewodnik importowy - Brexitu

Czy masz pytania?

Nasi eksperci celni są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami w sprawie Brexitu