Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

W stronę zrównoważonych łańcuchów dostaw

Utrzymujemy płynność globalnych łańcuchów dostaw i jesteśmy zaangażowani w dekarbonizację w całym naszym łańcuchu wartości oraz w sektorze transportu i logistyki.

Uznajemy naszą rolę jako części infrastruktury napędzającej światowy handel oraz jako kluczowego czynnika umożliwiającego zrównoważony rozwój wszystkich naszych interesariuszy, w tym klientów, udziałowców i ogółu społeczeństwa. Zapewniamy zrównoważone i wydajne rozwiązania transportowe dzięki lepszemu planowaniu, nowym technologiom i innowacyjnym rozwiązaniom. 
 
Jako jeden z trzech największych dostawców usług transportowych i logistycznych, DSV przywiązuje dużą wagę do zapewniania odpowiedzialnych i zrównoważonych praktyk biznesowych wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność. Jesteśmy mocno zaangażowani w odgrywanie istotnej roli w umożliwianiu zmian niezbędnych do osiągnięcia zerowej emisji netto w naszej branży, a także działalności. Aby wywiązać się z tej odpowiedzialności, zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowej emisji netto w całej naszej działalności do 2050 roku.

Pomagamy naszym klientom poruszać się po złożonych łańcuchach dostaw i wprowadzać większą wydajność i zrównoważony rozwój w ich działalności. Nasze rozwiązania z zakresu zielonej logistyki oferują naszym klientom różne opcje w zakresie dekarbonizacji, począwszy od raportowania CO2, przez strategiczną optymalizację łańcucha dostaw i zrównoważone magazynowanie, po zrównoważone paliwa i kompensację emisji dwutlenku węgla.  
 
Jesteśmy częścią złożonej branży i osiągnięcie naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju wymaga partnerstwa i współpracy. Mocno wierzymy w podejście kolektywne, dlatego współpracujemy z klientami, dostawcami, odpowiednimi organizacjami i zainteresowanymi stronami, aby opracowywać rozwiązania, które przyniosą korzyści zarówno naszej planecie, jak i naszemu biznesowi. 

W naszych globalnych operacjach przekładamy nasze priorytety zrównoważonego rozwoju na działania. Nasze inicjatywy obejmują walkę z zanieczyszczeniem odpadami, zapewnianie skutecznej pomocy w przypadku klęsk żywiołowych, wspieranie różnorodności i redukcję emisji CO2. Nasze działania są przedstawione na naszej mapie wpływu na zrównoważony rozwój. 

Mapa wpływu DSV na zrównoważony rozwój

Zapoznaj się z naszą mapą wpływu, aby odkryć szereg inicjatyw wspierających zrównoważony rozwój w ramach naszych globalnych operacji.

Mapa platformy wpływu DSV na zrównoważony rozwój

Dowiedz się więcej o tym, jak pracujemy nad zrównoważonym rozwojem

Aby zamienić słowa w czyny, które mogą mieć realny wpływ na naszą planetę, pracujemy w sposób zrównoważony we wszystkich obszarach naszej działalności - od transportu lotniczego, morskiego
oraz drogowego po logistykę kontraktową

 • Governance icon

  Zarządzanie biznesem

  Dowiedz się o konkretnych procesach wewnętrznych i zewnętrznych, które kierują naszym podejściem do zrównoważonego rozwoju.

 • Strategy icon

  Strategia ESG

  Dowiedz się, jak odpowiedzialność środowiskowa i społeczna są realizowane jako integralna część naszej strategii biznesowej.

 • Environment icon

  Środowisko

  Dowiedz się, w jaki sposób prowadzimy transformację ku bardziej ekologicznym
  i przyjaznym środowisku praktykom.

 • Social responsibility icon

  Nasza odpowiedzialność społeczna

  Przeczytaj o naszym zaangażowaniu
  w zapewnianie bezpiecznego
  i otwartego środowiska pracy wszystkim pracownikom.

 • Integrity icon

  Nasza uczciwość

  Dowiedz się, w jaki sposób przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i oczekujemy tego samego od naszych partnerów biznesowych. 

 • Reporting icon

  Nasze raporty i wskaźniki

  Dowiedz się więcej o uznanych na całym świecie wytycznych i standardach, którymi kierujemy się w naszych raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Pracujemy w sposób zrównoważony we wszystkich obszarach naszej działalności, od frachtu lotniczego, morskiego i drogowego po logistykę kontraktową.

Dowiedz się więcej z naszego najnowszego raportu na temat zrównoważonego rozwoju.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z Martinem Andreasenem, Executive Vice President, Group Compliance

Martin Andreasen, Wiceprezes Wykonawczy ds. Zgodności Grupy