Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Utrzymywanie płynności łańcuchów dostaw          w świecie nieustannych zmian

Światowy handel napędza globalny dobrobyt. Nadszedł jednak czas, aby przemodelować sposób, w jaki go realizujemy.

Mamy świadomość jak istotną rolę pełnimy jako ogniwo infrastruktury krytycznej napędzającej światowy handel. Zapewniamy bardziej ekologiczne i wydajne rozwiązania transportowe dzięki doskonalszemu planowaniu, nowym technologiom oraz innowacyjnym rozwiązaniom.

Jako jeden z trzech największych dostawców usług transportowych i logistycznych, w DSV robimy wszystko, aby realizować odpowiedzialne i zrównoważone praktyki biznesowe wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność. Uznając naszą rolę w branży, podnieśliśmy nasze ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju i zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto ze swoich operacji do 2050 roku. 

Pomagamy naszym klientom poruszać się po złożonych łańcuchach dostaw, a także osiągać większą wydajność
i wprowadzać zrównoważony rozwój w ich działalności. Aby to osiągnąć zapewniamy Rozwiązania Zielonej Logistyki 
w zakresie: od raportowania CO2 do strategicznej optymalizacji łańcucha dostaw i zrównoważonych ofert paliwowych. 

Sami nie jesteśmy w stanie osiągnąć założonych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dlatego współpracujemy
z klientami, partnerami branżowymi i innymi interesariuszami, aby opracowywać rozwiązania korzystne zarówno dla naszej planety, jak i dla naszej działalności.

Zapewniamy klientom możliwość prowadzenia działalności
w sposób bardziej zrównoważony, bez uszczerbku dla poziomu usług i doskonałości operacyjnej.

Jens Bjørn Andersen, Group CEO, DSV A/S

Dowiedz się więcej o tym, jak pracujemy nad zrównoważonym rozwojem

Aby zamienić słowa w czyny, które mogą mieć realny wpływ na naszą planetę, pracujemy w sposób zrównoważony we wszystkich obszarach naszej działalności - od transportu lotniczego, morskiego
oraz drogowego po logistykę kontraktową

 • Governance icon

  Zarządzanie biznesem

  Dowiedz się o konkretnych procesach wewnętrznych i zewnętrznych, które kierują naszym podejściem do zrównoważonego rozwoju.

 • Strategy icon

  Strategia ESG

  Dowiedz się, jak odpowiedzialność środowiskowa i społeczna są realizowane jako integralna część naszej strategii biznesowej.

 • Environment icon

  Środowisko

  Dowiedz się, w jaki sposób prowadzimy transformację ku bardziej ekologicznym
  i przyjaznym środowisku praktykom.

 • Social responsibility icon

  Nasza odpowiedzialność społeczna

  Przeczytaj o naszym zaangażowaniu
  w zapewnianie bezpiecznego
  i otwartego środowiska pracy wszystkim pracownikom.

 • Integrity icon

  Nasza uczciwość

  Dowiedz się, w jaki sposób przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i oczekujemy tego samego od naszych partnerów biznesowych. 

 • Reporting icon

  Nasze raporty i wskaźniki

  Dowiedz się więcej o uznanych na całym świecie wytycznych i standardach, którymi kierujemy się w naszych raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Nieustannie pracujemy nad zrównoważonym rozwojem we wszystkich obszarach naszej działalności
- od frachtu lotniczego, morskiego i drogowego po logistykę kontraktową.

Dowiedz się więcej z naszego najnowszego raportu na temat zrównoważonego rozwoju.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z Martinem Andreasenem, Executive Vice President, Group Compliance

Martin Andreasen, Wiceprezes Wykonawczy ds. Zgodności Grupy