Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Czy wiesz, co oznacza LTL?

Zrozumieć branżę transportowo-logistyczną

Wydaje się, że branża transportowo-logistyczna ma swój własny język, obejmujący ponad 5 000 akronimów, słów, zwrotów i terminów wraz z formalnymi definicjami prawnymi.

Zebraliśmy listę terminologii łańcucha dostaw zawierającą najczęściej używane terminy logistyczno-transportowe, akronimy i zwroty. Stworzyliśmy też listę najczęściej używanych akronimów i terminów specyficznych dla DSV.

Ogólne terminy branżowe

3PL

Logistyka firm trzecich. W logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw to zlecanie firmie zewnętrznej jednej lub kilku funkcji logistycznych, np. dystrybucji, magazynowania itp. DSV jest przede wszystkim uważane za zewnętrznego dostawcę usług logistycznych.

4PL

Logistyka integratorów łańcucha dostaw. Dostawcy usług 4PL pełnią wiele takich samych ról jak dostawcy usług 3PL, ale mają też znacznie szerszą rolę - projektowanie i zarządzanie całym łańcuchem dostaw klienta.

AEO

Upoważniony przedsiębiorca. Przedsiębiorca, któremu przyznano status AEO, jest traktowany przez organy celne jako przedsiębiorca wiarygodny. Oznacza to, że korzysta z wielu przywilejów. Ich katalog znajduje się w przepisach unijnego prawa celnego.

B/L

Morski list przewozowy (bill of lading), zwany też konosamentem. Potwierdza odbiór określonego ładunku na statek. Zobowiązuje przewoźnika do wydania ładunku w porcie przeznaczenia posiadaczowi konosamentu.

FTL

Transport całopojazdowy (Full Truckload). Wykorzystanie całej powierzchni ładunkowej przez jednego klienta. FTL wybierany jest zwykle, gdy towar zajmuje dużo miejsca lub klientowi zależy na czasie.

GDP

Dobra praktyka dystrybucyjna (Good Distribution Practice) to zasady dotyczące właściwej dystrybucji produktów leczniczych. 
Incoterms®

 

Międzynarodowe Reguły Handlu, które pomagają przedsiębiorcom, prawnikom, spedytorom i ubezpieczycielom przy zakupie, sprzedaży i transporcie towarów. Zasadniczo składają się z 11 reguł określających obowiązki partnerów handlowych (na przykład, kto jest odpowiedzialny za transport, odprawę importową i eksportową, itp.) oraz, co ważne, punkt w podróży, w którym ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego.

Składowanie celne

Instytucja składu celnego umożliwia zawieszenie płatności cła i podatków w odniesieniu do towarów nieunijnych, przeznaczonych do dopuszczenia do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej. Towary nieunijne objęte procedurą składowania celnego nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej.
 TEU Standardowa jednostka (twenty-foot equivalent unit) opisująca zdolność przewozową statku lub zdolność przeładunkową terminalu wysyłkowego. Standardowy kontener czterdziestostopowy (40x8x8 stóp) to dwa TEU (każdy 20x8x8 stóp).

Towary niebezpieczne

Towary niebezpieczne to substancje lub artykuły, które stwarzają zagrożenie dla ludzi, mienia lub środowiska ze względu na swoje właściwości chemiczne lub fizyczne. Ich lista jest szczegółowo określona, a przewóz może odbywać się wyłącznie na zasadach ściśle wyznaczonych w przepisach prawnych.

Łańcuch chłodniczy

Łańcuch dostaw w warunkach chłodniczych z temperaturą kontrolowaną. Najczęściej stosowany jest w przypadku produktów farmaceutycznych lub artykułów spożywczych. Kluczowy dla chłodniczych obiektów produkcyjnych, magazynowych i dystrybucyjnych, które utrzymują określony zakres niskich temperatur.


 

 

 

 

 

Metr ładowny

1 metr bieżący powierzchni ładunkowej na samochód ciężarowy lub przyczepę do obliczenia kosztu frachtu. Używane, gdy towarów nie można piętrować. Jedna europaleta to 0,4 metra ładownego.

LTL

Ładunek częściowy (Less Than Truckload) - towary danego klienta zajmują jedynie część powierzchni ładunkowej pojazdu. Jest to tańsze rozwiązanie niż rezerwacja całej ciężarówki.

 

 

 

 

Cross-docking Przeładunek kompletacyjny. Polega na przeładowaniu towaru dostarczonego do magazynu i wysyłce do odbiorcy bezpośrednio z magazynu bez dodatkowego magazynowania towaru.
 CMR

Międzynarodowy list przewozowy. Podstawowy dokument, na podstawie którego odbywa się przewóz ładunku. Wystawiany jest w 3 egzemplarzach - dla nadawcy, dla przewoźnika oraz towarzyszący przesyłce, przy czym każdy z nich ma taką samą moc prawną.

TMS

System zarządzania transportem (Transportation Management System), który pomaga optymalizować efektywność i wydajność flot transportowych.

Track and trace

System monitorujący, który pozwala na śledzenie przesyłki. Pomaga identyfikować lokalizacje pozycji zapasów w łańcuchu dostaw.

WMS

System zarządzania magazynem (Warehouse Management System) to aplikacja wspierająca i usprawniająca funkcjonalność magazynu oraz zarządzanie centrum dystrybucji.

 

Szczegółowe terminy DSV 

Poniższe akronimy i terminy są specyficzne dla DSV.

ABX LOGISTICS

Firma przejęta przez DSV w 2008 roku.

CargoLink

System zarządzania transportem DSV Road. Skrót: CL

CargoWise One

System zarządzania transportem DSV Air & Sea. Skrót: CW1.

CargoWrite

System zarządzania magazynem DSV Solutions. 

DSV A/S

Spółka holdingowa DSV notowana na giełdzie NASDAQ
w Kopenhadze (Dania).

DSV Air & Sea Holding A/S

Spółka holdingowa dla spółek Dywizji DSV Air & Sea.

DSV Road Holding A/S

Spółka holdingowa dla spółek Dywizji DSV Road.

DSV Solutions Holding A/S

Spółka holdingowa dla spółek Dywizji DSV Solutions.

DSV Track & Trace

Nazwa usługi DSV do śledzenia przesyłek online.

DSV XPress

Nazwa usługi ekspresowej/kurierskiej DSV.

Dywizje DSV

DSV składa się z trzech dywizji: DSV Road, DSV Air & Sea oraz DSV Solutions.

Frans Maas Firma przejęta przez DSV w 2006 roku.
myDSV Extranet DSV skierowany do Klientów.
Panalpina Welttransport (Holding) AG Firma przejęta przez DSV w 2019 roku.
UTi Worldwide Inc. Firma przejęta przez DSV w 2016 roku.

Masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. 
Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami