Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Brexit znacząco wpłynie na operacje logistyczne

Wielka Brytania opuściła unię celną UE i jednolity rynek. Od 1 stycznia 2021 r. przepływ towarów podlega eksportowym i importowym procedurom celnym.

 

Należy pamiętać, że informacje zawarte na tej stronie są ogólnymi wskazówkami. Każdy przedsiębiorca powinien szczegółowo zapoznać się z TCA, aby zrozumieć, jak zastosować warunki do własnego modelu biznesowego 

EU / UK Trade & Cooperation Agreement (TCA) zezwala jedynie na bezcłowy przepływ towarów pochodzących z Wielkiej Brytanii i UE.  

Na przykład:
•Za towary pochodzące z Chin należy zapłacić cło przy wjeździe do Wielkiej Brytanii, nawet jeśli są opłacane w UE.
•Towary pochodzące z Wielkiej Brytanii można importować do Niemiec bez cła z prawidłowym oświadczeniem
o pochodzeniu.

Aby ubiegać się o status preferencyjny, wymagania różnią się nieco w zależności od kierunku przepływu: 

Z UK do UE
W przypadku eksportu z Wielkiej Brytanii do UE, przedsiębiorca / sprzedawca musi podać swój numer EORI
w każdym oświadczeniu o preferencjach, które przedsiębiorca / sprzedawca wydaje swojemu klientowi z UE, niezależnie od wartości.

Z UE do UK
W przypadku eksportu z UE do Wielkiej Brytanii każdy eksporter może sporządzić oświadczenie o pochodzeniu, pod warunkiem że wartość przesyłki wynosi 6000 euro (ok. 5700 GBP) lub mniej, podając tylko numer EORI. Powyżej tej kwoty eksporter z UE musi mieć numer Zarejestrowanego Eksportera (REX) i umieścić go
w oświadczeniu.

Oświadczenie o pochodzeniu
Oświadczenie o pochodzeniu musi znajdować się na fakturze lub jakimkolwiek innym dokumencie handlowym
(z wyjątkiem listu przewozowego), opisującym pochodzący produkt wystarczająco szczegółowo, aby umożliwić jego identyfikację.

Tekst oświadczenia o pochodzeniu jest następujący:

(Okres: od___________ do __________ (1 *))
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (** EORI / Numer Referencyjny Eksportera ... (2)) oświadcza, że z wyjątkiem przypadków, gdy wyraźnie wskazano inaczej, produkty te mają ... (3) preferencyjne pochodzenie.
…………………………………………………………….............................................
(4)
(Miejsce i data)
…………………………………………………………….............................................
(Nazwa eksportera)

Uwagi:
* Liczby „(1, 2, 3 itd.)” odnoszą się do uwag w TCA - pełne informacje znajdują się na stronie 482 TCA)
** Należy zapoznać się z powyższymi wytycznymi dotyczącymi przepływu, aby dowiedzieć się, kiedy wymagany jest numer EORI lub Numer Referencyjny Eksportera

W zależności od składników produktu mogą mieć zastosowanie inne wytyczne, patrz strona 415 i dalsze TCA

Skorzystaj z poniższych linków, aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji na temat umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią 

Skorzystaj z poniższych linków, aby uzyskać łatwy dostęp do dodatkowych informacji związanych z Brexitem

Czy masz pytania?

Nasi eksperci celni są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami w sprawie Brexitu