Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Wielka Brytania opuściła unię celną UE i jednolity rynek. Od 1 stycznia 2021 r. przepływ towarów podlega eksportowym i importowym procedurom celnym.

 

Aby dowiedzieć się, co to dokładnie oznacza dla Twojej firmy, zapoznaj się z poniższym zestawieniem najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi.

 P: Czy Brexit wpłynie na moją firmę?

Jeśli Twoja firma jest zaangażowana w handel lub przepływ towarów między Wielką Brytanią a krajami UE
lub handluje z Wielką Brytanią na podstawie umów o wolnym handlu UE, Brexit będzie miał na nią wpływ.

Transakcje biznesowe między Wielką Brytanią a krajami UE były wcześniej postrzegane jako ruch wewnątrzwspólnotowy, a zatem nie podlegały procesom celnym importowym i opłatom celnym. Jednak Brexit to zmienia, co oznacza, że transportowane towary muszą być uwzględniane w zgłoszeniach celnych, z potencjalnym zobowiązaniem do zapłaty cła. 

Firmy spoza UE prowadzące handel z firmami brytyjskimi mogą znacząco odczuć zmiany, ponieważ istniejące umowy handlowe wygasły, gdy Wielka Brytania opuściła Unię Celną UE. Obecny handel podlega nowym umowom handlowym wynegocjowanym przez Wielką Brytanię.

P: Co musimy zrobić, aby przygotować się na Brexit?

Kontrole celne zostały wprowadzone między UE a Wielką Brytanią po zakończeniu okresu przejściowego
31 grudnia 2020 r.

Niektóre z kluczowych wymaganych przygotowań to uzyskanie numeru EORI (numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych), sklasyfikowanie produktów i odpowiednio sformatowana faktura handlowa. Aby uzyskać wskazówki dotyczące tych i innych wymaganych elementów, skorzystaj z linków
u góry tej strony. 

Konieczne może być również sprawdzenie swojego łańcucha dostaw, zwłaszcza jeśli obecnie korzystasz
z centralnego magazynu znajdującego się w UE lub Wielkiej Brytanii do dystrybucji w całej Europie, aby uniknąć płacenia cła przy wjeździe do UE, a następnie ponownie przy wjeździe do Wielkiej Brytanii.

Będziesz także musiał wyznaczyć swojego bezpośredniego przedstawiciela w celu wypełniania zgłoszeń celnych. Tę rolę może pełnić DSV lub inny wybrany przez Ciebie podmiot. Osoba kontaktowa w DSV poda Tobie szczegółowe informacje na temat tego, co jest wymagane, abyśmy działali w Twoim imieniu. 

P: W jaki sposób DSV może pomóc nam przygotować się na Brexit?

Przygotowaliśmy serię przewodników, aby pomóc w przygotowaniu, i stale je uzupełniamy, gdy dostępnych jest więcej informacji.  Znajdziesz wśród nich linki do zewnętrznych stron, a także do strony DSV UK Brexit, która zawiera obszerne informacje na temat procesów Brexit w Wielkiej Brytanii.  

Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się ze swoim opiekunem w DSV.

P: Z kim kontaktujemy się w sprawie Brexitu w DSV?

Najpierw powinieneś skontaktować się ze swoim opiekunem w DSV. Ma on bezpośredni dostęp do odpowiednich informacji o Brexicie i może skontaktować się z lokalnymi liderami DSV ds. Brexit lub ekspertami celnymi.

P: Czy Brexit zwiększy koszty naszego łańcucha dostaw?

Niestety tak, ponieważ wszystkie przesyłki będą wymagały dokumentacji celnej, do obsługi której będziesz potrzebować agenta celnego.  Dodatkowo, w zależności od tego, skąd pochodzą towary, może być należne cło. 

P: Czy Brexit spowoduje opóźnienia w naszym łańcuchu dostaw?

Kontrole celne zostały wdrożone zarówno przez Wielką Brytanię, jak i UE, wymagając odprawy przed dopuszczeniem ładunku do transportu.  Oprócz potencjalnych zatorów w portach, logistyka zmieniła się z operacji podobnej do ruchu krajowego, na funkcjonującą w relacjach UE-USA lub UE-Japonia. Dokumentacja musi być na miejscu, zanim towary zostaną odebrane z miejsca pochodzenia. Na granicach prowadzone są kontrole celne. Nieuchronnie wpłynie to na szybkość i płynność łańcucha dostaw.

W tej chwili nasi Klienci pytają nas ...

 

P: Jakie dokumenty są potrzebne do eksportowania / importowania towarów z UE
po Brexicie?

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące formalności i procedur znajdziesz w zakładce 'Brexit' 

P: Jak mogę sklasyfikować moje towary do celów celnych w Wielkiej Brytanii?

Przegląd brytyjskiej taryfy można znaleźć na stronie Taryfa handlowa online.

P: Jak mogę sklasyfikować moje towary do celów celnych w UE?

Kliknij tutaj, aby znaleźć przegląd taryfy UE.  Należy pamiętać, że każde państwo członkowskie UE ma swój własny krajowy system klasyfikacji.

P: Czy cła są płatne w Wielkiej Brytanii, skoro zostały już opłacone w UE i odwrotnie?

Tak, umowa o współpracy i handlu między UE a Wielką Brytanią (CTA) zezwala jedynie na bezcłowy przepływ towarów pochodzących z Wielkiej Brytanii lub UE. Pełne wyjaśnienie znajduje się w zakładce Brexit.

P: Kiedy i jakiego numeru EORI używamy do eksportu / importu w UE / Wielkiej Brytanii?

Wszystkie informacje na temat korzystania z EORI możesz znaleźć tutaj (UK) lub tutaj (UE).

P: Jak mogę uzyskać numer EORI dla przedsiębiorstwa zarejestrowanego w Polsce?

Informację jak uzyskać numer EORI można znaleźć tutaj.

P: Gdzie mogę sprawdzić, czy numer VAT UE / Wielkiej Brytanii jest ważny?

Możesz sprawdzić numery VAT UE na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz brytyjskie numery VAT na stronie uk.gov.

P: Jak są traktowane towary przekazywane nieodpłatnie?

Wszystkie towary importowane z UK do UE lub z UE do UK podlegają zgłoszeniom celnym. Odprawy celne muszą zostać dokonane w oparciu o prawdziwą wartość towaru i taka powinna zostać umieszczona na fakturze proforma (nie można zadeklarować zerowej wartości do odprawy celnej importowej). Należności celno-podatkowe zostaną wyliczone w oparciu o prawdziwą wartość towaru.

P: Co to jest Zarejestrowany Eksporter (REX) i jak złożyć wniosek?

Aby być uprawnionym do sporządzenia oświadczenia o pochodzeniu, podmiot gospodarczy z UE musi być zarejestrowany w bazie danych przez swoje właściwe organy. Podmiot gospodarczy staje się „zarejestrowanym eksporterem”.  Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o systemie Zarejestrowanych Eksporterów - strona EU
lub strona PL.

P: Jak traktowane są towary weterynaryjne przy imporcie do UE?

W UE importer lub jego pośrednik zwykle musi dokonać ostrzeżenia wstępnego do systemu TRACES przed przybyciem towarów.  Dokładny opis można znaleźć na stronie internetowej Trade Control and Expert System. Informujemy również, że każde państwo członkowskie UE ma swoje własne przepisy i procedury dotyczące importu towarów pochodzenia zwierzęcego..  

P: Czy towary preferencyjne i niepreferencyjne wymagają osobnych faktur?

Nie. Artykuły na fakturach muszą być powiązane z krajem pochodzenia oraz z oświadczeniem o pochodzeniu na fakturze. Kraj przyjmujący będzie mógł określić, które artykuły podlegają opłacie, a które są z niej zwolnione.

P: Dlaczego wymagany jest podział wagi wg artykułów?

Wszystko zależy od tego, ile różnych towarów eksportujesz.  Jeśli artykuły mają inny kod towaru, wówczas podział wagi i paczek ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego wywozu, tranzytu i ostatecznie zgłoszenia przywozowego. Jeśli wszystkie artykuły mają ten sam kod towaru, podział nie jest potrzebny, ponieważ można je wszystkie zgrupować w jednym wierszu deklaracji.

Nie znalazłeś odpowiedzi, której szukałeś?

Koniecznie odwiedź inne zakładki dotyczące Brexitu na stronie DSV lub skontaktuj się ze swoim dedykowanym opiekunem w DSV. Mamy wiele rozwiązań, aby zapewnić ciągłość łańcucha dostaw naszych Klientów. 

 

Czy masz pytania?

Nasi eksperci celni są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami w sprawie Brexitu