Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Przewodnik dotyczący eksportu

Od 1 stycznia 2021 r. firmy z Wielkiej Brytanii i UE muszą stosować procedury celne, akcyzowe i VAT do towarów będących przedmiotem wymiany między Wielką Brytanią a UE w taki sam sposób, jaki ma już zastosowanie do towarów eksportowanych poza UE.

Niniejszy przewodnik ma pomóc firmom zrozumieć kluczowe działania, które będą musiały stosować, aby kontynuować handel między Wielką Brytanią a UE.

Opiera się na istniejących wytycznych, które mają już zastosowanie do handlu prowadzonego przez przedsiębiorstwa z UE i Wielkiej Brytanii z przedsiębiorstwami spoza UE. Przewodnik służy wyłącznie jako porady i wskazówki i nie obejmuje wszystkich produktów i ewentualności.

Niektóre obszary mogą ulec zmianie w nadchodzących tygodniach. Zaleca się firmom ścisłe monitorowanie odpowiednich źródeł rządowych i celnych, które można znaleźć m.in. tutaj.

1) Zarejestruj się, aby uzyskać numer EORI
Aby prowadzić działalność handlową potrzebujesz numeru EORI, niezależnie od tego, czy masz siedzibę w Wielkiej Brytanii, czy w UE-27. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Twoi klienci będą musieli zarejestrować numer EORI UE, jeśli jeszcze go nie mają. Numer EORI można uzyskać, rejestrując się w urzędzie celnym w swoim kraju. Więcej informacji dla przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce znajdziesz tutaj.

 

2) Wypełnij i wyślij Pełnomocnictwo

DSV potrzebuje pisemnego upoważnienia od Ciebie, aby działać jako agent celny w Twoim imieniu. Dotyczy to zarówno zgłoszeń eksportowych, jak i zezwoleń importowych. Bez tego nie możemy przewieźć Twojego towaru przez odprawę celną. Wzory upoważnienia celnego znajdziesz tutaj: formularz PL / formularz EN.

3) Sprawdź, czy potrzebujesz licencji na eksport swoich towarów

Możesz potrzebować licencji lub być zobowiązanym do przestrzegania specjalnych zasad, aby eksportować towary podlegające ograniczeniom.
O tym, czy potrzebujesz pozwolenia na wywóz swoich towarów, decydują cztery czynniki:
  1. Rodzaj towarów
  2. Miejsce przeznaczenia towaru
  3. Ostateczne końcowe przeznaczenie towaru
  4. Licencjonowanie działalności handlowej

Towary objęte ograniczeniami obejmują zarówno produkty rolne, jak i militarne.

Pełną listę towarów zabronionych i objętych ograniczeniami można znaleźć na stronach internetowych władz krajowych / organów.

4) Sprawdź kod towaru (klasyfikacja HS)

Kody towarów umożliwiają prawidłowe wypełnienie deklaracji eksportowej. Jeśli nie masz pewności, jak sklasyfikować swoje towary, zamieszczamy link do Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4).

Ważne jest, aby przeprowadzić pewne podstawowe badania dotyczące miejsc docelowych, do których chcesz eksportować.

Te podstawowe informacje, w połączeniu z kodem towaru, pomogą Ci określić, czy towary będą podlegać opłatom celnym przywozowym w kraju docelowym.

5) Zgłoś wywóz organom celnym

Istnieje możliwość wykonania własnych zgłoszeń celnych, ale proces jest skomplikowany i odpowiedni tylko dla bardziej doświadczonych eksporterów. Większość firm korzysta z usług agenta celnego.

Jeśli DSV obsługuje Twój ładunek, możemy Ci w tym pomóc.

Jeśli zdecydowałeś się skorzystać z usług pośrednika celnego, musisz w formalnym pisemnym upoważnieniu określić, czy pośrednik jest upoważniony do działania jako przedstawiciel „bezpośredni” czy „pośredni”. DSV może to wyjaśnić i dostarczyć niezbędne formularze upoważnienia.

Należy zauważyć, że zgłoszenia wywozowe muszą być wcześniej złożone do urzędu celnego. Eksportowy dokument towarzyszący (EAD) wydany przez organy celne musi towarzyszyć towarom do portu, w którym towary są przedstawiane organom celnym.

6) Aby wypełnić zgłoszenie eksportowe, konieczne jest wystawienie faktury handlowej

Faktura handlowa powinna zawierać wartość Twoich towarów - czyli cenę, za którą je sprzedajesz. Twój broker może również wymagać kosztów transportu lub ubezpieczenia eksportowego (które możesz uwzględnić lub nie
w cenie sprzedaży), w zależności od warunków sprzedaży. Ważne jest, aby informacje podane na fakturze handlowej były dokładne. Faktura ta zostanie wykorzystana przez Twojego brokera do złożenia oficjalnego zgłoszenia celnego.

7) Prześlij fakturę handlową (i licencję, jeśli jej potrzebujesz) wraz z przesyłką

Odpowiednie dokumenty muszą towarzyszyć towarom do portu wyjścia.

8) Towary należy „przedstawić” organom celnym

Powiadomienie o przybyciu towarów do miejsca wymaganego do kontroli celnej nazywane jest „przedstawieniem towarów organom celnym”. 

Upoważniona strona wyśle powiadomienie o przybyciu do służb celnych. Dzięki temu organy celne wiedzą, że towary znajdują się w miejscu wymaganym do kontroli celnej.

Organy celne sprawdzą "komunikat o przybyciu'' i ustalą, czy towary mają pozwolenie na zwolnienie lub wymagają kontroli itp.

9) Sfinalizuj wpis wywozu do krajowego systemu celnego

Gdy środek transportu, na który towary zostały załadowane, opuścił fizycznie obszar wywozu, upoważniony operator logistyczny musi przekazać organowi celnemu komunikat wyjścia.

Jesteś zobowiązany do archiwizacji dokumentów handlowych oraz celnych, a dotyczących towarów zgłoszonych służbom celnym przez wymagany prawem okres. Zwykle okres ten wynosi 6-7 lat, chociaż różni się on w zależności od kraju.

 

Po eksporcie

Rzeczy do rozważenia: Podatek VAT w eksporcie

VAT to podatek nakładany na towary i usługi konsumowane na terytorium kraju. Zwykle możesz eksportować towary z zerowej stawki poza terytorium, jeśli spełniasz określone warunki.

 
 

Czy masz pytania?

Nasi eksperci celni są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami w sprawie Brexitu