Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Wstęp

W naszym kwartalnym wydaniu dotyczącym rynku drogowego po raz kolejny przedstawiamy dynamiczny krajobraz transportu drogowego w strefie euro. Jak zawsze informujemy Państwa o rozwoju sytuacji gospodarczej, ale tym razem w szczególności badamy wpływ inflacji na branżę. Zamieściliśmy także aktualizację działań DSV na rzecz osiągnięcia wyznaczonych celów zrównoważonego rozwoju do 2030 roku.

Kluczowe tematy omówione w tej aktualizacji obejmują:

 • Wykres

  1

  Ogólny rozwój gospodarczy

 • Puszka oleju

  2

  Możliwości przewozowe i ceny paliw

 • Krąg ludzi

  3

  Wpływ inflacji

 • Dokument

  4

  Zrównoważony rozwój: Aktualizacje rynku zewnętrznego

 • Ikona globu

  5

  Zrównoważony rozwój: Napędzanie zmian w DSV

Ogólny rozwój gospodarczy: strefa euro

W strefie euro: 

 • W marcu 2024 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich w strefie euro spadł do 2,4% w stosunku do poprzedniego roku.
 • Wskaźnik zaufania konsumentów w marcu ponownie wzrósł do -14,9, jednak nadal kształtuje się znacznie poniżej średniej długoterminowej. 
 • Ceny energii spadły o 1,8% (wobec -3,7% w listopadzie), a inflacja dotycząca kosztów usług utrzymała się na stałym poziomie 4,0%. 
 • Tempo wzrostu cen żywności, alkoholu i wyrobów tytoniowych spowolniło w marcu z 3,9% do 2,7%, podobnie jak nieenergetycznych towarów przemysłowych z 1,6% do 1,1%.
 • Stopa inflacji bazowej po wyłączeniu zmiennych cen żywności i energii spadła z 3,1% do 2,9%, osiągając najniższy poziom od dwóch lat.
 • W ujęciu miesięcznym ceny konsumpcyjne wzrosły w marcu o 0,8%, po wzroście o 0,6% w lutym.

 Źródło: Bank Światowy, Eurostat

Wykres stopy inflacji Inflation rate -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2020 2022 2024
Wykres zaufania konsumentów w UE EU Consumer Confidence -30 -24 -18 -12 -6 0 2020 2021 2022 2023 2024

Możliwości przewozowe i ceny paliw

Wykres rozwoju indeksu 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Index Development Capacity Index Diesel Price 2.000,000 1.500,000 1.000,000 500,000 0,00 Diesel Price Capacity Index 2.500,000 Source: T ransporeon Market Monitor , EC Oil Bulletin

Niestabilny rynek transportowy i wpływ inflacji

Zakłócenia w łańcuchach dostaw

Zakłócenia w łańcuchach dostaw stały się częstym zjawiskiem. Napięcia geopolityczne, lokalne strajki i ekstremalne zjawiska pogodowe w połączeniu z trudnymi warunkami gospodarczymi oraz rosnącymi podatkami i zmieniającymi się przepisami drogowymi skutkują niestabilnością rynku transportowego.
 

Odporność łańcucha dostaw

Zrozumienie słabych punktów łańcucha i potencjalnych punktów wystąpienia awarii ma kluczowe znaczenie i wymaga dostosowania planów przywracania sprawności po awarii, ciągłości działania i planów na wypadek sytuacji kryzysowych. Obejmuje to wykorzystanie zaawansowanych technologii i współpracę z partnerami logistycznymi.

Koszty transportu drogowego

Wpływ inflacji na koszty transportu drogowego wynika nie tylko z cen paliw, na które dla europejskiego rynku dodatkowo wpływa konflikt na Ukrainie, inflacja odgrywa również rolę w kosztach utrzymania samochodów ciężarowych i sprzętu, a także kosztach ubezpieczenia ładunku. Niedobór siły roboczej i kierowców prowadzi do wzrostu kosztów pracy. Choć stopa inflacji jest niższa, jej wpływ na ceny transportu może nadal wystąpić z opóźnieniem.

Źródło: upply, thebci

Wykres warunków marketingowych

Zrównoważony rozwój: aktualizacja rynku zewnętrznego

Przepisy UE

Ikona ciężarówki EKO

Rząd niemiecki:

Anuluje dotacje na elektryczne ciężarówki i inne nisko- i zeroemisyjne alternatywy.
Źródło: Reuters

Podatki drogowe

1 lutego 2024 r.:

Podatek drogowy we Francji: Wzrost o ok. 3% w porównaniu do stawek z 2023 roku. Stawki zależą od różnych lokalnych mechanizmów, miejsca wjazdu i wyjazdu oraz klasy pojazdu. 
Podatek drogowy w Grecji: Do opłat za przejazd autostradami w całej Grecji dolicza się podwyżkę o 7,6%.

1 marca 2024 r.:

Podatek drogowy w Republice Czeskiej: Wprowadzono nowy składnik opłaty drogowej uwzględniający emisję CO2. Stosuje się go dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony.
Nowy system podatku drogowego we Włoszech: 1 marca 2024 r. autostrada ASTI CUNEO (region Piemont, na południe od Turynu) rozszerzy swój konwencjonalny zamknięty system poboru opłat o kilka sygnalizatorów poboru opłat FreeFlow.

Zrównoważony rozwój: Napędzanie zmian w DSV

Teraz i w przyszłości

Od zdecentralizowanych testów po strategiczne planowanie dekarbonizacji

Dzięki ścisłej współpracy z producentami i naszymi przewoźnikami DSV testuje potencjalne technologie nisko- i zeroemisyjne, które mogą pomóc w dekarbonizacji branży. Chociaż niektóre z tych rozwiązań wciąż się rozwijają, technologie takie jak pojazdy elektryczne zasilane akumulatorami są gotowe do wdrożenia w określonych scenariuszach i operacjach. Dlatego pojazdy BEV odegrają kluczową rolę w dekarbonizacji naszej floty w nadchodzących latach. 

Wykres celów DSV na rok 2030 reduction in absolute GHG emission from 2019 baseline 2030 T argets Scope 1 - 2 50% Scope 3 30%
 • Wdrożenie ponad 300 pojazdów BEV do naszej działalności w latach 2024 i 2025.
 • Do 2030 roku spodziewamy się, że będzie więcej niż 2000 BEV w naszej działalności, a także innych technologii pojazdów ciężarowych o niskiej i zerowej emisji oraz ciężarówki wykorzystujące paliwo HVO
 • Do 2030 roku spodziewamy się przynajmniej 5000 pojazdów ciężarowych naszych operatorów na najwyższym w swojej klasie poziomie (BIC).

Pojazdy elektryczne akumulatorowe (BEV)

O BEV-ie

Technologie takie jak pojazdy elektryczne zasilane akumulatorami są gotowe do wdrożenia w określonych scenariuszach i operacjach. Dlatego pojazdy BEV odegrają kluczową rolę w dekarbonizacji naszej floty w nadchodzących latach.
W latach 2024 i 2025 na określonych kluczowych rynkach wdrożymy do naszej działalności ponad 300 pojazdów BEV.

Uzyskanie pojemności energetycznej

Oczekujemy, że do 2030 r. będziemy mieć w naszej działalności ponad 2000 pojazdów BEV. Dostęp do infrastruktury ładowania i niezbędnego połączenia z siecią wyznacza tempo wdrożenia pojazdów BEV. Ustalając kluczowe kraje, w których planujemy wdrożenie, możemy również skoncentrować nasze wysiłki na ustanowieniu wymaganej infrastruktury w koordynacji z DSV Energy i zewnętrznymi dostawcami usług.

Mapa wpływu DSV na zrównoważony rozwój

Zapoznaj się z naszą mapą wpływu, aby odkryć szereg inicjatyw wspierających zrównoważony rozwój w ramach naszych globalnych operacji.

Mapa platformy wpływu DSV na zrównoważony rozwój

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Road
Zapytaj o wycenę