Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Zapytaj o wycenę

Czym jest Centrum Zarządzania Łańcuchem Dostaw (ang. Contol Tower)

Wyspecjalizowane Centrum informacyjno-komunikacyjne do monitorowania, zarządzania i optymalizowania łańcucha dostaw. 


Centrum Zarządzania zapewnia przejrzystość łańcucha dostaw w różnych oddziałach i krajach.
Sercem jest centrum informacyjne wspierane przez zestaw szczegółowych reguł decyzyjnych oraz wyszkolony zespół operatorów. Dużą zaletą centrum informacyjnego jest to, że gromadzi i integruje dane z różnych źródeł,
a następnie dystrybuuje je w spójnym, znormalizowanym formacie. Ten zintegrowany przegląd umożliwia operatorowi centrum zarządzania wykrywanie zagrożeń lub szans na wczesnym etapie. Posiada zintegrowany system informatyczny, zespoły specjalistów oraz odpowiednie procedury i standardy współpracy. 
 
 
 

Jaka jest różnica między Centrum Zarządzania a tradycyjnym zarządzaniem transportem
lub dystrybucją?

Centra zarządzania nie są fizycznie
ani hierarchicznie powiązane z jedną konkretną lokalizacją, podczas gdy tradycyjne przepływy towarów i dystrybucji są zarządzane z miejsca pochodzenia lub przeznaczenia.
Ponadto Centrum Zarządzania zwykle koncentruje się na „zarządzaniu zdarzeniami”: zbierając i przechowując informacje o statusie w zorganizowany sposób. Informacje te są następnie wykorzystywane do dostarczania zespołom centrów zarządzania wglądu w rzeczywisty status zamówień, produktów w magazynie oraz przesyłek. Umożliwia to zespołom podejmowanie świadomych decyzji podczas planowania, monitorowania i analizowania łańcuchów dostaw.
 
Natomiast zarządzanie transportem koncentruje się tylko na przewiezieniu przesyłki z miejsca podjęcia do miejsca docelowego dostawy. Działania związane z zarządzaniem transportem zazwyczaj obejmują działania: planowanie, odbiór towaru, dostawa oraz śledzenie przesyłki.
Control tower

Komu potrzebne są centra zarządzania?

Centra Zarządzania służą do usprawnienia przepływu informacji i komunikacji w złożonych łańcuchach dostaw. Twój łańcuch dostaw kwalifikuje się jako złożony, gdy posiada następujące cechy:
 • Dotyczy wielu lokalizacji podjęć i dostaw
 • Ma zakres Globalny, skupiający kilka podmiotów
 • Dotyczy różnych rozwiązań logistycznych: transport drogowy, lotniczy, morski, logistyka kontraktowa
 • Wymaga zaangażowania na wielu płaszczyznach komunikacyjnych i informacyjnych
Złożone łańcuchy dostaw wymagają szybkich i opartych na faktach informacji: statusu zamówienia, kosztów logistycznych, wydajności w łańcuchu dostaw lub analizy przyczyn źródłowych. Informacje te są potrzebne,
aby zapewnić szybkie, integralne zarządzanie, proaktywne i reaktywne działania, a centra zarządzania ze scentralizowanymi rozwiązaniami danych są właśnie do tego przeznaczone.
 
Jak pokazuje doświadczenie DSV, nawet bardzo rozdrobnione łańcuchy dostaw mogą również odnieść znaczne korzyści z centrów zarządzania. Można się jednak spodziewać, iż firmy, które są silnie związane i zorganizowane wokół lokalnych organizacji, mogą wykazywać pewne obawy przy tworzeniu centrum zarządzania. Podobnie jak
w przypadku większości działań na rzecz centralizacji, organizacje lokalne będą sprzeciwiać się utracie bezpośredniego kontaktu w swoim lokalnym języku, a także zmniejszaniu wpływu na rozwiązywanie problemów doraźnych. Jeśli lokalne organizacje mają obecnie duży stopień niezależności, wprowadź zrównoważony zakres
i stopniowe wdrażanie, aby zapewnić wystarczające centrum zarządzania w połączeniu z korzyściami scentralizowanego podejścia.
Centra zarządzania mogą poprawić przejrzystość w złożonych i bardzo rozdrobnionych łańcuchach dostaw, zapewniając scentralizowane rozwiązania w zakresie danych i szybkie, oparte na faktach informacje.

Czy mogę utworzyć wewnętrzne centrum zarządzania, czy też powinienem zlecić to zewnętrznie?

Aby utworzyć i uruchomić centrum zarządzania potrzebne są określone możliwości w zakresie:
 • Planowania: personel z doświadczeniem w łańcuchach dostaw
 • Zarządzania wydarzeniami: personel z doświadczeniem w operacjach transportowych
 • Analityki biznesowej: personel z doświadczeniem w doskonaleniu operacyjnym
 • Zarządzania partnerami w łańcuchu dostaw: personel z doświadczeniem w 3PL
 • Zarządzania IT: obsługa narzędzi IT w celu wymiany danych z partnerami w łańcuchu dostaw (dostawcami, producentami, 3PL i przewoźnikami), a także wewnętrzne zarządzanie systemem w celu przechowywania danych w ustrukturyzowany sposób i dostarczania informacji wspierających funkcje centrum zarządzania
Twoja decyzja o outsourcingu centrum zarządzania zależy od następujących czynników:
 • Możliwości rozwijania wyżej wymienionych zdolności operacyjnych i informatycznych we własnym zakresie
 • Uzasadnienie biznesowe związane z inwestycją wymaganą dla rozwiązania wewnętrznego a kosztami pośrednimi związanymi z outsourcingiem
 • Zmienność obciążenia pracą i osiągnięcie określonej masy krytycznej
Kompromis między zwiększoną kontrolą i wewnętrzną wiedzą specjalistyczną podczas insourcingu centrum zarządzania musi być precyzyjnie zrównoważony zwiększoną elastycznością oferowaną przez outsourcing.
W zależności od zakresu i wielkości centrum zarządzania przedsięwzięcie wymagałoby małego lub średniego zespołu pełnoetatowego personelu, który opanowałby wymienione powyżej umiejętności. Należy zapewnić ciągłość biznesową w okresach wakacyjnych, szczytowych sezonów lub chorobach pracowników.
Insourcing, przynajmniej na wczesnym etapie, sprzyja jakości procesu, podczas gdy outsourcing zapewnia rozwiązanie o większej długoterminowej elastyczności w odniesieniu do zasobów i systemów.

Typowe zalety centrów zarzadzania

Centra zarządzania pomagają kontrolować sytuację i umożliwiają podjęcie działań zapobiegających potencjalnym problemom. Bez zespołów centralnych i całościowych przeglądów wiele czasu spędza się na lokalnym gaszeniu pożarów. Centra zarządzania mogą identyfikować wzorce w kwestiach lokalnych i opracowywać strukturalne środki zaradcze w oparciu o procesy, które pasują do szerszego obrazu.
 
To ucieszyłoby menedżerów łańcucha dostaw. Jednak pamiętaj, aby dokładnie ocenić oczekiwane korzyści:
 • Dopasuj oczekiwania i sprawdź rzeczywistość, nie tylko wewnętrznie, ale także zewnętrznie wobec dostawców.
 • Korzyści powinny stanowić podstawę konfiguracji pod względem procesów, systemów i zasobów.
Większość korzyści z centrów zarządzania wynika ze zwiększonej przejrzystości łańcucha dostaw. Umożliwiają lepsze planowanie, podejmowanie decyzji, proaktywne zarządzanie zdarzeniami, poprawę wydajności partnerów
w łańcuchu dostaw oraz bardziej szczegółową analizę łańcucha dostaw. Będziesz w stanie:
 • Zaoszczędzić na kosztach logistycznych
 • Zmniejszyć zapasy
 • Poprawić poziomy usług, takie jak całkowity czas cyklu i dostawa na czas
Porozmawiaj z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak centra zarządzania mogą pomóc poprawić i zoptymalizować przejrzystość łańcucha dostaw.

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Solutions