Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Zapytaj o wycenę

Rozumiemy potrzebę pełnej zgodności we wszystkich łańcuchach dostaw opieki zdrowotnej przy magazynowaniu farmaceutyków. Jesteśmy gotowi wesprzeć Twój biznes dzięki dedykowanym rozwiązaniom DSV.

Pełna zgodność z GDP

Nasze certyfikowane przez GDP rozwiązania magazynowe dla służby zdrowia pozwalają przechowywać cenne produkty farmaceutyczne w warunkach, które są bezpieczne i w pełni zgodne ze wszystkimi wymaganymi normami, w tym ISO-9001.

Usługi magazynowania farmaceutyków

Realizuj przegląd

W prosty sposób możesz sprawdzić poziom zapasów farmaceutycznych lub zarządzać dostawami. Nasze rozwiązania działające w czasie rzeczywistym są zaprojektowane tak, aby dokładnie odpowiadać Twoim potrzebom biznesowym. Można je łatwo skonfigurować w sposób zapewniający potrzebne informacje.

Szereg zautomatyzowanych rozwiązań

W razie potrzeby możesz również skorzystać z szerokiej gamy rozwiązań w zakresie kompletacji i automatyzacji. Na przykład nasze usługi kompletacji FEFO (First Expired First Out) zapewniają większą elastyczność w logistyce opieki zdrowotnej, podczas gdy zautomatyzowane rozwiązania, takie jak Automated Guided Vehicles i rozwiązania zrobotyzowane, upraszczają zarządzanie zapasami w magazynie.
DSV posiada ponad 20-letnie doświadczenie w przechowywaniu produktów farmaceutycznych i medycznych. Dzięki temu możemy zaoferować szeroką gamę w pełni zgodnych, skalowalnych i wysoce elastycznych opcji.
W tym rozwiązania magazynowania produktów wrażliwych na temperaturę. Aby zapewnić dodatkową elastyczność, nasze magazyny często znajdują się w pobliżu regionalnych centrów dystrybucji.

Nasze rozwiązania magazynowe dla branży healthcare są idealne dla następujących typów produktów:

Dzięki naszej rozległej sieci i partnerstwom strategicznym możemy zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby związane
z magazynowaniem farmaceutyków.

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami