DSV - Global Transport and Logistics
Zapytaj o wycenę

Rozumiemy potrzebę pełnej zgodności we wszystkich łańcuchach dostaw opieki zdrowotnej przy magazynowaniu farmaceutyków. Jesteśmy gotowi wesprzeć Twój biznes dzięki dedykowanym rozwiązaniom DSV.

Pełna zgodność z GDP

Nasze certyfikowane przez GDP rozwiązania magazynowe dla służby zdrowia pozwalają przechowywać cenne produkty farmaceutyczne w warunkach, które są bezpieczne i w pełni zgodne ze wszystkimi wymaganymi normami, w tym ISO-90001.

Usługi magazynowania farmaceutyków

 • Logistyka przychodząca i wychodząca

                 Logistyka                            przychodząca            i wychodząca

 • Opakowania

  Opakowania

 • Kontrola Jakości

  Kontrola Jakości

 • Składowanie i obsługa

  Składowanie i obsługa

 • Transport w temperaturze kontrolowanej

  Transport w temperaturze kontrolowanej

Realizuj przegląd

W prosty sposób możesz sprawdzić poziom zapasów farmaceutycznych lub zarządzać dostawami. Nasze rozwiązania działające w czasie rzeczywistym są zaprojektowane tak, aby dokładnie odpowiadać Twoim potrzebom biznesowym. Można je łatwo skonfigurować w sposób zapewniający potrzebne informacje.

Szereg zautomatyzowanych rozwiązań

W razie potrzeby możesz również skorzystać z szerokiej gamy rozwiązań w zakresie kompletacji i automatyzacji. Na przykład nasze usługi kompletacji FEFO (First Expired First Out) zapewniają większą elastyczność w logistyce opieki zdrowotnej, podczas gdy zautomatyzowane rozwiązania, takie jak Automated Guided Vehicles i rozwiązania zrobotyzowane, upraszczają zarządzanie zapasami w magazynie.
DSV posiada ponad 20-letnie doświadczenie w przechowywaniu produktów farmaceutycznych i medycznych. Dzięki temu możemy zaoferować szeroką gamę w pełni zgodnych, skalowalnych i wysoce elastycznych opcji.
W tym rozwiązania magazynowania produktów wrażliwych na temperaturę. Aby zapewnić dodatkową elastyczność, nasze magazyny często znajdują się w pobliżu regionalnych centrów dystrybucji.

Nasze rozwiązania magazynowe dla branży healthcare są idealne dla następujących typów produktów:

 • Materiał do badań klinicznych

  Materiały do badań klinicznych

 • Produkty lecznicze dla ludzi

  Produkty lecznicze    dla ludzi

 • Urządzenia medyczne

  Urządzenia medyczne

 • Naturalne produkty zdrowotne

  Naturalne produkty zdrowotne

 • Weterynaryjne produkty lecznicze

  Weterynaryjne produkty lecznicze

 • Farmaceutyczne materiały bazowe

  Farmaceutyczne materiały bazowe

Dzięki naszej rozległej sieci i partnerstwom strategicznym możemy zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby związane
z magazynowaniem farmaceutyków.

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się
z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami