Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Rozpocznij dialog

Przeprojektowanie i optymalizacja sieci przyniosły szacunkowo 289 000 USD oszczędności w kosztach łańcucha dostaw oraz poprawę poziomu usług.

Potrzeba opłacalnej sieci łańcucha dostaw

Klient chciał zaprojektować najbardziej opłacalną sieć, która będzie zaspokajać popyt w USA.

Propozycja

  • DSV przeprowadziło analizę środka ciężkości w celu zidentyfikowania potencjalnych lokalizacji centrów dystrybucji (DC)
  • DSV określiło optymalną konfigurację sieci (1 DC vs 2 DC) na podstawie kosztów i wpływu na poziom usług.

Korzyści dla Klienta

  • Konfiguracja z 2 centrami dystrybucji przyniosła szacunkowe oszczędności kosztów w wysokości 289 000 USD rocznie (7% wartości bazowej).
  • Konfiguracja ta zapewniła również poprawę poziomu usług: 2-dniowa realizacja obsługi Klientów wzrosła
    o 15%, a 3-dniowa realizacja obsługi Klientów wzrosła o 11%.
 

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się
z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami