Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Rozpocznij dialog

Odpowiednie zaprojektowanie i optymalizacja transportu przyniosły oszczędności w wysokości ponad 1 mln dolarów w wydatkach na fracht morski w ciągu 12 miesięcy od wdrożenia.

Potrzeba zwiększenia wydajności transportu

Wszyscy dostawcy Klienta indywidualnie wysyłali części do centrum produkcyjnego Klienta w USA. Każda taka przesyłka nie była wystarczająco duża, aby wypełnić kontener (FCL), więc zamiast tego wysyłano je jako LCL. Przyczyniło się to do wysokich kosztów transportu oraz zwiększonej liczby uszkodzeń i problemów z obsługą. Ponadto Klient chciał również zmniejszyć globalne wydatki na fracht morski.

Propozycja

Eksperci DSV przeanalizowali te łańcuchy dostaw i zaproponowali konsolidację przesyłek LCL w FCL w Chinach, Europie i Indonezji - zamiast wysyłania przez każdego dostawcę oddzielnych przesyłek do Stanów Zjednoczonych.

Korzyści dla Klienta

  • Wszystkie zamówienia dostawców w każdym z regionów były konsolidowane w cotygodniowe dostawy ładowane i zarządzane przez DSV. 
  • Konsolidacja do pełnych ładunków kontenerowych (FCL) zarówno na miejscu, jak i na statkach.
  • Zmiana kontenera z 20' na 40'.
  • Bezpośredni transport z portu do siedziby Klienta, z pominięciem niezbędnego wcześniej punktu dekonsolidacji.
  • Oszczędności: ponad 1 mln dolarów łącznych wydatków na fracht morski w ciągu 12 miesięcy od wdrożenia.
 

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się
z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami