Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Rozpocznij dialog

Osiągnij właściwą równowagę między kapitałem operacyjnym, kosztami operacyjnymi, a optymalnym poziomem usług

DSV oferuje cykliczną ocenę oraz porównanie wskaźników zarządzania zapasami i zamówieniami, by osiągnąć
trzy cele:

1. Zwiększenie rotacji zapasów

Planowanie oparte na nieprawidłowych danych może prowadzić do nadmiernie wysokiego poziomu zapasów. Utrzymanie prawidłowych danych dotyczących poziomu zapasów pomaga zwiększyć rotację towarów średnio
o 30% przy odpowiedniej redukcji zaangażowanego kapitału obrotowego.

2. Zwiększenie efektywności dostaw

Planowane zarządzanie zamówieniami przez DSV poprzez nadzór nad wyjątkami, połączone z bieżącą analizą poziomu zapasów pozwala zredukować o połowę potrzebę pilnych dostaw do magazynu z uzupełnieniem zapasu. Takie podejście oznacza redukcję kosztów dostaw ekspresowych o 50% i pozwala skupić się na całościowej realizacji zamówień, zamiast na ciągłym rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

3. Optymalizacja zapasów

Nie ma nic gorszego niż utrata Klienta z powodu złej obsługi, na przykład z powodu opóźnionych
lub niekompletnych zamówień. Optymalne zarządzanie zapasami przez DSV gwarantuje określenie właściwego minimalnego stanu towarów i czasu ich zamówienia, na podstawie ciągłej analizy rotacji i zamówień.
Zintegrowane zarządzanie zapasami DSV pozwala zmniejszyć o 25% braki towarów na magazynie potrzebnych
do realizacji zamówień.

Oprócz standardowych danych dostępnych w WMS, DSV do głębszej analizy zapasów wykorzystuje dodatkowe dane analizowane na poziomie każdego produktu.

  • Czas dostawy
  • Minimalna ilość do zamówienia
  • Sposób dostawy
  • Otwarte zamówienia zakupowe (towary w tranzycie)
  • Ilość dostawców
  • Otwarte zamówienia sprzedażowe (rezerwacje towarów)
  • Wartość towaru
  • Dane pakowania produktu
optymalizacja zapasów

Zintegrowane zarządzanie zapasami DSV

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Solutions