Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Korekta walutowa CAF

Informujemy, że aktualna wartość wskaźnika korekty walutowej CAF dla Klientów DSV Road Sp. z o.o. wynosi dla EUR 0%.

Jako bazowe kursy wymiany powyższych walut wobec polskiego złotego przyjęto średnią arytmetyczną ze średnich kursów walut NBP za okres 27.12.2009-26.01.2010. DSV Road Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do automatycznej korekty cen wyrażonych w walutach obcych o wyżej wymienione wskaźniki, obowiązujące w dniu wystawienia faktury w przypadku, kiedy średni kurs walut obcych NBP przyjmie wartości niższe niż przyjęte kursy bazowe. Weryfikacje i ewentualne korekty stawek odbywają się w okresach miesięcznych.
Wysokość wskaźnika korekty walutowej zależy od różnicy pomiędzy kursem bazowym a średnim kursem wymiany walut NBP przyjętym dla danego okresu rozliczeniowego oraz od współczynnika wpływu zmiany kursu na zmianę średnich kosztów transportu w DSV Road Sp. z o.o., wynoszącego obecnie 68,00%. Współczynnik ten może ewentualnie ulec zmianie wraz ze zmianą struktury kosztów DSV Road Sp. z o.o.

Stowarzyszenie ProLogistyka, skupiające największe firmy branży Transport-Spedycja-Logistyka w Polsce, wydało w dn. 7.12.2007 rekomendację w sprawie stosowania dodatku walutowego w transporcie drogowym.

Rekomendacja ProLogistyki

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami
Zapytaj o wycenę