Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

System Handlu Emisjami (ETS) dla żeglugi (przepraw promowych)

Od stycznia 2024 r. żegluga (w tym przeprawy promowe) jest objęta inicjatywą Unii Europejskiej pod nazwą ETS. Inicjatywa ta służy realizacji celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W konsekwencji wejścia w życie ETS, przedsiębiorstwa generujące emisję CO2 zostają obciążone opłatami zależnymi od wielkości tej emisji, aby skłonić je do działań na rzecz jej redukcji.

Koszty ETS, zgodnie z zapowiedziami linii żeglugowych, zostają przeniesione bezpośrednio na ich Klientów, co oznacza wdrożenie nowych opłat m.in. dla przepraw promowych, które są częścią świadczonych przez DSV Road usług transportowych dla wybranych tras.

W związku z tym od dnia 1 stycznia 2024 zostaje wprowadzony dodatek frachtowy „ETS” do usług transportu międzynarodowego dla Klientów DSV Road Sp. z o.o. zgodnie z poniższą tabelą:

 Kraj załadunku/rozładunku Kraj rozładunku/załadunku GRP/LTL stawka per 100kg (wagi płatnej)* FTL stawka za przesyłkę
PL SE, NO 0,11 20,00
PL FI 0,05 9,00 
PL IE 0,05 9,60
PL UK 0,04 7,00 
PL DK (dla kodów pocztowych zaczynających się od 1, 2, 3, 4) 0,05 10,00 

* za każde rozpoczęte 100kg
* dla przesyłki GRP/LTL wartość dopłaty nie może przekraczać kwoty dopłaty dla FTL

Opłata "ETS" stanowi osobną pozycję na fakturze za usługi.**

** chyba, że z Klientem ustalono inaczej

Masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. 
Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami
Zapytaj o wycenę