Logo DSV

Poczytaj o definicji i wysyłce materiałów klasy 9 w ramach towarów niebezpiecznych

Class 9: Other substances and articles
Co zawiera się w klasie 9 w kategoriach towarów niebezpiecznych?

Klasa 9 obejmuje materiały i przedmioty, które podczas przewozu stwarzają zagrożenie inne niż materiały objęte tytułami pozostałych klas.

Produkty te mają właściwości, których nie można ująć w innym miejscu w systemie klas UN, lub które stwarzają szereg odrębnych zagrożeń przekraczających dwie lub więcej granic klas.

Klasycznym przykładem tej różnorodności są samopompujące tratwy ratunkowe, które w pakiecie zawierają:

  • Dużą butlę ze sprężonym gazem, zwykle dwutlenkiem węgla, do nadmuchania tratwy i jej czaszy podczas uderzenia w wodę.
  • Różne wybuchowe race, kolorowe świece dymne itp., aby przyciągnąć uwagę ratowników statków powietrznych i morskich.
  • Łatwopalne materiały stałe do podgrzewania żywności i zapewnienia ciepła.
  • Zestawy naprawcze do tkanin zawierające łatwopalne płyny jako bazę dla roztworów klejących.

UN 3077 i UN 3032: Materiały zagrażające środowisku

Znak klasy jest unikalny w systemie UN. Nie wskazuje on na szczególne zagrożenie - tego można dowiedzieć się tylko na podstawie opisowych informacji.

Istnieją dwa numery UN w klasie 9 dla materiałów zagrażających środowisku. UN 3077 Materiał zagrażający środowisku Stały I.N.O. oraz UN 3082 Materiał zagrażający środowisku Ciekły I.N.O.

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się
z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami