Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

DSV Road erbjuder fasta avgångar till och från ett flertal orter på Irland.

DSV har lång erfarenhet av vägtransporter till och från Irland. Med en marknadsledande position erbjuder vi fasta avgångar av paket, styckegods, partigods och hellaster.

DSV erbjuder frakt av gods till och från Irland med:

  • Hög leveranssäkerhet och service
  • Korta ledtider genom ett välutbyggt distributionsnät
  • Dagliga styckegodsavgångar
  • Personlig service med flexibla lösningar
  • Transport av tempererat och högvärdigt gods
  • GPS-utrustade trailers

Vill du veta mer om våra transporter till och från Irland?

Kontakta gärna DSVs kontor i Göteborg, som styr vår trafik till och från Irland, om du vill veta mer om våra transporter gällande IE.

Kontakta DSV i Göteborg