Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Transport av färska produkter och färskvaror

För att lyckas inom färskvarubranschen behöver du en logistikleverantör som kan styra dina produkter genom kylkedjan, både säkert och effektivt, från avsändare till mottagare.

Färskvaror är tids- och temperaturkänsliga produkter som kräver noggranna hanterings- och transportprocesser för att bevara deras färskhet. De inkluderar t.ex. frukt, grönsaker, kött, fisk, fågel, ägg, mejeriprodukter, blommor, växter samt till och med kosmetika.
 
För att lyckas inom färskvarubranschen behöver du en logistikleverantör som kan styra dina produkter genom kylkedjan, både säkert och effektivt, från avsändare till mottagare. Tänk på vad som är korrekt lagring, ledtider och villkor, relevanta föreskrifter och vilka transportsätt som ska användas.
 

Kylkedja - lagring - transport

Tidpunkt och temperatur är avgörande faktorer vid hantering av färskvaror då de försämras med tiden beroende på lagringstemperaturen.
 
De flesta kyl- och färskvaror lagras och transporteras vid temperaturer mellan -1,5 och +14 grader Celsius, beroende på typ av produkt.
 
De flesta frysta varor ska lagras vid temperaturer på -18 grader eller lägre och kan därmed hålla en oförändrad kvalitet under en mycket längre tid än det tar att transportera dem, vilket gör dessa varor relativt enkla att hantera. Transporten kan dock vara svårare för färskvaror som blommor, frukt och grönsaker.
 
Blommor som transporteras med sjöfrakt kyls ner till en temperatur nära fryspunkten strax efter skörd, vilket sätter dem i ett slags skendöd. Blommorna transporteras sedan i kylcontainers för att hålla temperaturen under sjötransporten, vilken kan ta upp till två veckor.
 
Blommor som transporteras med flyg kyls också ner efter skörden, men inte lika nära fryspunkten och de klarar även temperaturförändringar i flygets lastrum och under lastning. De når vanligtvis sin destination på en till två dagar.
 
Frukter som apelsiner och äpplen kan lätt transporteras till sjöss, medan vissa bladgrönsaker som vattenkrasse har mycket korta färskhetsgränser. Många kylda och färska varor har en temperaturgräns för att inte skadas. Överstiger temperaturen den gränsen riskerar färskvarorna att bli dåliga. De riskerar att förstöras vid temperaturer under fryspunkten.
 
Färskvaror kan påverkas av korskontaminering. Den mest uppenbara formen är överföring av bismak eller lukt från en last till ett annan. Ett annat exempel är överföring av eten från varor med hög etenhalt till varor som är känsliga för eten, vilket leder till för tidig mognad. Transportörer följer som regel tydliga instruktioner för att förhindra olämplig blandning av laster, men det är likväl viktigt att tänka på.
Säkerställ att flygplatserna/hamnarna du skickar till har liknande anläggningar och att du bara arbetar med transportörer som kan erbjuda en obruten kylkedja för dina färskvaror, från början till slut. Dessa anläggningar bör finnas tillgängliga på alla dina marknader för att säkerställa att dina produkter når konsumenterna i toppskick, oavsett vart de skickas.

 

Roliga fakta

 • Globalt är fisk den färskvara som transporteras mest med flyg, tätt följt av frukt, blommor och grönsaker
 • De allra flesta färskvaror transporteras till sjöss
 • Frukt är den dominerande färskvaran vid sjöfrakt; grönsaker kommer långt efter men är fortfarande den näst viktigaste varan vid sjöfrakt
 • Frukter är i allmänhet hårdare än grönsaker och tål därför längre sjöresor, som oftast varar 26 till 32 dagar från Sydamerika till Europa
 • Vanligtvis exporteras det som odlas i söder till norr. Detta gäller i synnerhet blommor, med Sydamerika och Afrika som de två viktigaste exportregionerna

 

Landsspecifika regler

För vissa varor regleras temperaturen av mottagarlandets föreskrifter. Djupfrysta livsmedel till Europa transporteras vid -18 grader Celsius eller lägre från produktionen. Färska frukter som satts under växtkarantän måste uppfylla noga definierade krav på temperaturer och tidsbegränsningar.
 
Vissa länder får inte ta emot frysta varor som har varit nedkylda längre än under ett visst tidsfönster, oavsett vilken temperatur varorna har transporterats i. Det kan resultera i slöseri med både tid och krafter och, inte minst, produkter som måste kasseras. Kan man inte uppfylla kraven eller leda om transporten till en destination som kan ta emot varorna, blir transporten ett kommersiellt misslyckande.
 
I utvecklingsländer är det ofta brist på lämplig utrustning för att säkra kylkedjan, vilket leder till att en stor mängd livsmedel måste kasseras. Vid import av alla former av livsmedel kan transporten även fördröjas av olika procedurer och frågor kring tillstånd. Flygplatser har oftast utmärkta möjligheter att hålla färskvaror kylda på en optimal temperatur mellan 4 - 5° C och nya anläggningar byggs allt närmare flygplatserna för att säkerställa att varorna når kunden så snabbt som möjligt.
Rosor

Multimodal transport

Beroende på vilka varor du hanterar är det stor skillnad på transport med fartyg, bil och flyg. Valet blir ofta en fråga om hastighet, kostnad och, framför allt, vilken typ av färskvaror det handlar om.
 
De största logistiska utmaningarna vid transport av färsk fisk är att säkerställa att restiden är förenlig med produktens livslängd och att minimera tiden när produkten inte hålls kyld. Problem uppstår troligast vid exportterminaler och transitpunkter, både när det gäller flyg- och sjöfrakt. Under vägtransporter måste trafikstockningar och förseningar vid tullstationer tas med i beräkningarna.
 
Grönsaker och färsk frukt har en del gemensamma utmaningar med skaldjur och blommor. Var uppmärksam på temperatur, hantering och hur de transporteras. Precis som med vin utgör temperatursvängningar alltid en risk om inte försiktighetsåtgärder vidtas. Kylcontainers och förpackningar som kyls med is och kall gas kan förlänga varans hållbarhet, men för många sorters färskvaror är det även viktigt hur varan presenteras för slutanvändaren. Kraftiga vibrationer och gaser kan också vara ett problem.
 
Bra planering och utvecklade driftsystem kan ofta övervinna dessa svårigheter till viss del, men det finns alltid viss grad av osäkerhet. Därför är det klokt att ta höjd för eventuella förseningar i planeringsprocessen. Inför en kyltransport är en lyckad planering en del av målet, inte enbart att varorna når sin destination.
Ditt val av transport påverkas av dina produkters egenskaper. Det är ingen mening med att betala för en premiumflygfrakt av färska grönsaker om kostnaderna äter upp inkomsterna, oavsett hur snabbt varorna når marknaden. Detsamma gäller lastbilstransporter fast omvänt - du måste ha nätverket på plats för att säkerställa att dina färskvaror når marknaderna i tid och inom budgeten.
 
Skydda dina sändningar från oförutsedda omständigheter. Ta del av DSVs expertinsikter om varuförsäkring.
Citroner

Viktiga handelsvägar

Flygfrakt

 • Stora mängder färskvaror flygs från Syd- och Centralamerika till Nordamerika. Blommor dominerar denna handelsväg. Fisk är en annan viktig vara, följt av grönsaker och frukt
 • Nästan lika stora mängder frukt, blommor och grönsaker flygs från Sydamerika till Europa
 • Europa flyger in betydligt mer färskvaror, särskilt blommor, från Afrika. Andra varor är frukt och grönsaker
 • Intra Asien är en annan viktig handelsväg för färskvaror som transporteras med flyg. Fisk dominerar denna handelsväg. Dessutom flygs ungefär lika mycket fisk från Europa till Asien

Sjöfrakt

 • Syd- och Centralamerika förser världen med frukt. De största volymerna som transporteras till sjöss går till Nordamerika och Europa. Dessa två regioner är de absolut viktigaste, men frukt skickas också från Latinamerika till OSS, Mellanöstern och Asien
 • Intra Asia är en av de största handelsvägarna till sjöss för färskvaror (frukt, grönsaker, blommor)
 • Afrikas, särskilt Sydafrikas, export av frukt till Europa sker till övervägande del via sjöfrakt, i motsats till de mer känsliga grönsakerna, även om de massproduceras av många afrikanska länder. Infrastrukturen avseende vägar och hamnar är sällan tillräckligt bra för att stödja export av grönsaker till sjöss
Tomater och grönsaker

E-handel och dess påverkan

Samtidigt som det kommer att finnas en stadig efterfrågan på färskvaror runt om i världen, och med ganska förutsägbara toppar, ökar e-handelns komplexitet på färskvarumarknaden och gör den mer instabil, vilket innebär nya logistiska utmaningar när det gäller tillförlitlighet och snabba leveranser.
 
Konsumenter vill, i allt högre grad, köpa direkt från producenter som i sin tur vill sälja direkt till det land där varorna slutligen konsumeras. Direktmarknadsföring och transporter direkt mellan länder (korshandel) kringgår mellanhänder och reducerar beröringspunkterna i supply chain. Det tar bort onödiga kostnader och potentiella förseningar. Samtidigt ökar utvecklingen vikten av sofistikerade och heltäckande lösningar.
  
Dina färskvaror förtjänar extra omtanke vid hantering och transport för att nå konsumenterna i rätt skick. Fråga dig själv:
 • Var är dina upphämtningsplatser?
 • Vilka typer av färskvaror vill du transportera och hur - färska, kylda eller frysta?
 • Vilka faktorer kan påverka transporter och leveranstider?
 • Alternativa transportmetoder?
 • Har din logistikpartner alternativa rutter och transportsätt?
 • Har du tänkt på de sista leden innan varorna kommer ut till konsumenterna?
 
Ta reda på hur DSVs experter på färskvaror kan hjälpa till med att planera dina transportvägar och välja de bästa transportsätten för att nå dina marknader.
 

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst