Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Med DSVs hållbara produkter kan du påverka utsläppen från dina transporter.

DSV har tagit fram två olika miljöprodukter; Grönt bränslecertifikat och DSV ECO, som du kan läsa mer om enligt nedan:

DSV erbjuder ”Grönt bränslecertifikat” som stödjer en hållbar utveckling

Den 1 juli 2018 infördes reduktionsplikt som en ny del av drivmedelslagen. Reduktionsplikt innebär krav på minskad mängd utsläpp av fossila växthusgaser från bensin och diesel. 

DSV erbjuder fyra reduktionsnivåer – välj efter dina förutsättningar

För att kunna möta regeringens ökade krav på bästa sätt, erbjuder DSV nu fyra alternativa reduktionsnivåer (35%, 50%, 70% och 85%) via allokering när du köper transporter av oss. Därmed kan du själv välja nivå efter dina förutsättningar, volymer och önskemål och samtidigt stödja en hållbar utveckling. Upphandling sker retroaktivt för innevarande kalenderår, vilket innebär att certifikatet utfärdas för redan utförda transporter. Valt certifikatsalternativ kan även redovisas i din miljöpolicy i enlighet med massbalansprincipen.

Möjligheter för dig – och miljön

Våra fasta reduktionsnivåer gör det enklare att sätta upp och nå dina miljömål
Certifikaten är tredjepartsgranskade
Certifikatet visar att du bidrar till minskade CO2-utsläpp med önskad nivå
Val av certifikat avgörs efter era förutsättningar, volymer och önskemål
Certifikatet gäller oavsett om du köper hellaster eller mindre sändningar
Massbalansprincipen gäller för både inrikes- och utrikestransporter

DSV ECO gynnar både miljö och ekonomi

DSV tillhandahåller DSV ECO, som innebär att du ger oss ett spelrum på 3 arbetsdagar efter att du bokat, tills vi senast måste hämta godset. När vi fått din bokning finns den med i planeringen av våra fordon för att uppnå bästa möjliga utnyttjande. När vi ser att ditt gods passar bäst in i vårt dagliga pussel får du besked om när vi hämtar det. Därefter levererar vi enligt de transportplaner eller ledtidsscheman som normalt gäller.

Genom att utnyttja lastkapaciteten maximalt kan vi sänka den miljöbelastning som godstransporten medför. Samtidigt innebär DSV ECO en ekonomisk fördel som du får ta del av i form av en rabatt på ditt ordinarie pris. DSV ECO erbjuds nya kunder eller flöden för både inrikes och utrikes transporter av partigods och hellaster – till ett lägre pris! Se aktuella rabatter nedan.

Aktuella rabatter

Vill du veta mer om våra produkter Grönt bränslecertifikat och DSV ECO?

 Våra säljare finns alltid till hands för att ge dig mer information om våra miljöprodukter enligt ovan. Du finner kontaktinformation till våra kontor via nedan länk:

Kontakta ditt lokala DSV-kontor

Frågor?

Hanna Haglund, Senior CSR Manager, svarar på dina frågor kring DSVs miljöarbete i Sverige

Hanna