Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

EU-domstolen bekräftar förbud mot 45-timmarsvila i lastbilen

Strax innan jul bekräftade EU-domstolen en tidigare belgisk dom, vilken innebär att lastbilschaufförer inte längre får hålla sin veckovisa 45-timmarsvila i lastbilen. Brott mot förbudet kan leda till stränga straff för både chaufför och åkeri. 
 
Resultatet blir nu att alla lastbilschaufförer inom EU måste parkera sina ekipage för att ta in på hotell eller liknande inrättningar i samband med sin veckovisa 45-timmarsvila. Frankrike, Belgien och Tyskland har infört förbud sen tidigare och Sverige samt övriga länder förväntas börja genomföra kontroller av ekipage längs våra vägar, för att myndigheterna ska kunna försäkra sig om att förbudet efterlevs. 
 
Ovanstående dom antas leda till generella kostnadsökningar som kompensation för ökade omkostnader samtidigt som det kan bli ännu svårare för branschen att locka chaufförer till yrket, med ökad kapacitetsbrist på en redan hårt ansträng marknad som följd. 
 
DSV följer ovanstående situation noggrant och återkommer med ytterligare information när vi kan se effekten av rådande situation.
 
Slutligen vill vi understryka att vi på DSV understödjer all utveckling mot en högre trafiksäkerhet och bättre arbetsmiljö för chaufförerna.
 
Vänligen kontakta DSV vid frågor rörande dina transporter. Kontaktinformation finner du på vår hemsida www.se.dsv.com.