Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Förbud mot trailers på järnväg i och genom Danmark

Tågräls
Med anledning av den svåra tågolycka som skedde i Danmark den 2 januari och de brister som uppdagats i lastsäkringsanordningar på tågvagnar, har danska myndigheter förbjudit alla transporter av trailers lastade på järnväg inom Danmark. Förbudet kommer att gälla fram till dess att järnvägsföretag, som bedriver godstrafik, vidtagit ett antal angivna åtgärder för att säkerställa och garantera säkerheten i verksamheten.

Ovan förbud gäller för transporter inom Danmark och vid transittrafik genom landet, vilket kommer att leda till längre ledtider och förändrade transportkostnader då gods som annars skulle gå via järnväg nu måste transporteras med lastbil.

Även gods som idag transporteras med lastbil kommer att påverkas av förbudet. I en redan ansträngd situation med begränsad kapacitet gällande chaufförer och dragbilar, medför ovan bland annat längre ledtider för all godstrafik.

Vi arbetar för att hålla oss och er informerade om utvecklingen i Danmark.

Vänligen kontakta din bokningskontakt vid frågor gällande dina transporter enligt ovan.