Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Förberedelser inför en eventuell Brexit

Datum för en eventuell Brexit närmar sig med stormsteg och det är hög tid att förbereda sig.

Dagen för Storbritanniens eventuella utträde ur EU, så kallad Brexit, närmar sig men utfallet av de förhandlingar och diskussioner som fortfarande pågår är oklart. Om läget ej förändras kommer en hård Brexit att ske den 29:e mars och då tiden dit är knapp är det av största vikt att företag som handlar med Storbritannien, och andra inblandade aktörer, förbereder sig. En hård Brexit innebär att Storbritannien lämnar EU utan utträdesavtal, vilket kommer att medföra tullformaliteter i handeln mellan parterna.

Vid en hård Brexit förväntas företag, enligt Tullverket, behöva:

  • Föranmäla varor med summariska införseldeklarationer och tillämpa reglerna för säkerhet och skydd vid export
  • Anmäla transportmedel och varor vid ankomst till EU och vid utförselorten från EU
  • Lämna tulldeklarationer vid import och export
  • Tillämpa införsel- och utförselrestriktioner 
  • Betala eller lämna garantier för tull och andra avgifter innan varorna kan frigöras för övergång till fri omsättning

Företag kan dessutom behöva olika tillstånd. Dels för att få importera och exportera vissa varor, men det kan även bli aktuellt med tillstånd för vissa tullformaliteter som exempelvis aktiv och passiv förädling.

På DSV förbereder vi oss för att klara av att hantera en hård Brexit på bästa sätt, och vi vill samtidigt underlätta för dig och dina kunder. Vi har därför skapat guider för hur du som importör eller exportör förbereder dig. Här finner du även information om vad som krävs för att skapa en korrekt handelsfaktura. Läs guiderna och håll dig uppdaterad på vår Brexit-portal, www.brexit.dsv.com.

Som kund behöver du ta ställning till om du själv, din transportör eller annat tullombud ska utföra tullformaliteter åt dig. DSV har en bred kompetens inom området och vi bistår gärna med våra tjänster.

Du som redan är kund hos oss på UK/Irlandsmarknaden, ska ha fått en inbjudan till att delta på ett av våra Brexit-webinar. Vänligen kontakta din säljkontakt om du inte fått någon inbjudan och vill delta.