Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Våra lager kan mildra effekten av Brexit

DSV har utökat sina efterfrågade lagerlösningar på ytterligare ytor och på fler orter inför Brexit

För att möta den kraftigt ökade efterfrågan på mellanlagring i samband med Brexit, har vi på DSV lyckats utöka våra redan efterfrågade lagerlösningar med ytterligare ytor på flera orter i Sverige.

En omedelbar effekt av Brexit, som det ser ut just nu, är återinförandet av tullar på varor som ska exporteras till eller importeras från UK. Detta kommer bl.a. att medföra krav på ursprungsmärkning på alla detaljer i en produkt, strikt dokumentering och tullavgifter. Som en följd av den ökade administrationen och nya gränskontroller räknar vi också med att ledtiderna vid transporter kommer att öka.

Varor som importeras till Sverige från UK och som ankommit till Sverige före den 29/3 påverkas inte av Brexit. Dessa varor hanteras på samma sätt som idag och blir heller inte påverkade av ändrade ledtider, vilket säkerställer normala leveranstider från beställning till leverans.

För att underlätta övergången erbjuder DSV därför möjlighet att mellanlagra gods inför Brexit och tiden därefter.

För ytterligare information ber vi dig kontakta din säljare hos DSV.

Kontaktinformation till bl.a. våra kontor finns här på vår hemsida via nedan länk.

Med hänsyn till de redan nu ökande volymerna i våra trafiker inför Brexit, är vår uppfattning att volymtillväxten kommer att tillta ytterligare ju närmare 29/3 vi kommer. För att kunna säkerställa att kapacitet finns tillgänglig följer vi utvecklingen noga och beroende av hur balanserna i våra trafiker påverkas, ber vi att få återkomma med eventuellt obalanstillägg.