Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Panalpina och DSV är överens om samgående

Det är med glädje DSV meddelar att DSVs bud på aktierna i Panalpina nu godkänts och stöds av Panalpinas styrelse.

DSV och Panalpina har nått en överenskommelse gällande innehåll och villkor i ett officiellt bud till Panalpinas aktieägare.

Om erbjudandet accepteras, kommer DSV och Panalpina att förstärka sin position som ett av världens ledande transport- och logistikföretag med en omsättning på ca 118 miljarder DKK och med över 60 000 anställda i 90 länder.

Efter samgåendet kommer DSV att lägga fram ett förslag till sina aktieägare, vid en extra bolagsstämma, om att anta det nya namnet DSV Panalpina A/S. Det föreslagna nya namnet visar på båda företagens långa och gedigna historia.

Kurt Larsen, styrelseordförande i DSV, kommenterar:

"En sammanslagning av DSV och Panalpina stärker vår position som ett ledande globalt speditionsföretag ytterligare. Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder ett starkt globalt nätverk med förbättrat tjänsteutbud, vilket kommer att stärka vår konkurrenskraft ytterligare i branschen. Alla parametrar matchar varandra. Panalpina är ett fantastiskt företag och vi är exalterade över de möjligheter som en sammanslagning medför och av att få välkomna Panalpinas kunniga personal”.

Peter Ulber, styrelseordförande i Panalpina, kommenterar: 

"Panalpinas styrelse och ledning har under de senaste veckorna undersökt olika strategiska förslag och diskuterat en potentiell kombination med DSV. Styrelsens bedömning är att DSVs uppdaterade förslag är mycket attraktivt. Vi ser nu fram emot att gå samman med DSV och bidra till att skapa ett av världens största transport- och logistikföretag."

Ett utmärkt läge för ytterligare tillväxt

DSV och Panalpina passar väldigt bra ihop med många möjligheter till synergieffekter tack vare likheter i affärsmodeller, tjänsteutbud och strategier:

•Unika kundrelationer och genomgående expertkunskaper
•Utmärkt och effektiv produktions ‘DNA’
•Affärsmässiga synergier och möjligheter till cross-selling genom starkare nätverk och tjänsteerbjudanden, nya förmågor och färdigheter
•Konsolidering av produktion, administration och anläggningar
•Konsolidering av infrastrukturen inom IT

Utvecklingen av affären och ytterligare detaljer om dess effekter kommer att kommuniceras löpande.