Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV fullbordar förvärvet av Panalpia

DSV och Panalpina går nu samman

Panalpina

I dag slutför DSV det tidigare tillkännagivna köpet av samtliga aktier i Panalpina. Affären kommer att genomföras under dagen i enlighet med schweizisk marknadspraxis.

I samband med samgåendet kommer tidigare tillkännagivna ändringar i Panalpinas styrelse att träda i kraft: Kurt Kokhauge Larsen blir ordförande och Jens Bjørn Andersen, Jens H. Lund samt Thomas Stig Plenborg kommer att bli medlemmar i Panalpinas styrelse, vilket ger DSV full kontroll över Panalpina.

CEO Jens Bjørn Andersen kommenterar:

"Vi är mycket glada över att välkomna Panalpinas kunder, anställda och aktieägare till DSV. Våra två företag kommer att uppnå mer tillsammans och skapa ännu mer värde för alla våra intressenter. Fullbordandet av affären markerar början på integrationsprocessen, under vilken vi kommer sträva efter att hålla samma höga servicenivå som våra kunder är vana vid och litar på. 

DSV Panalpina träder fram

Panalpina är en av världens ledande leverantörer av logistiklösningar med cirka 14 500 anställda i 70 länder. Kombinationen DSV-Panalpina skapar ett av världens största transport- och logistikföretag med en proformaintäkt på cirka 118 miljarder danska kronor och en arbetsstyrka på 60 000 anställda i 90 länder.

Efter ett eventuellt godkännande vid en extra bolagsstämma kommer DSV A/S att ändra sitt registrerade namn till ”DSV Panalpina A/S”. Allteftersom integrationen fortskrider kommer dock alla dotterbolag och operativa aktiviteter att förenas under namnet och varumärket DSV.

Kick-off för integrationsprocessen

I dag påbörjas integrationsprocessen med den planerade utnämningen av CEO Jens Bjørn Andersen och CFO Jens H. Lund till Panalpinas nya styrelse. Utnämning av en ny verkställande ledningsgrupp kommer sannolikt att ske under nästa vecka. Integrationsprocessen kommer sedan gå vidare till att gälla regioner och länder samt till globala- och HQ-funktioner.

Hela integrationsprocessen förväntas ta ca 2-3 år, där merparten av den operativa integrationen beräknas vara avslutad inom två år.

En fortsatt hög och oavbruten servicenivå mot våra kunder

DSV såväl som Panalpina strävar efter att ge en oavbruten hög kundupplevelse inom samtliga geografiska områden och viktiga branschsegment. Detta kommer att förstärkas ytterligare och redan starka kundrelationer kommer kunna dra nytta av ökad expertis, förbättrade tjänster och ökad driftsäkerhet.

När vi går vidare med integrationen är det vår tydliga målsättning att ge våra kunder en oavbruten och hög servicenivå.

Sammanslagningen i siffror

Exklusive effekterna från IFRS 16 är affärens värde cirka 5,1 miljarder CHF, motsvarande 35,1 miljarder DKK. Inklusive IFRS 16-påverkan är affärsvärdet cirka 5,4 miljarder CHF, motsvarande 37,0 miljarder DKK.

DSV räknar med att sammanslagningen ska medföra årliga kostnadssynergier på cirka 2,2 miljarder DKK. Kostnadssynergierna förväntas få full effekt år 2022 och kommer främst att härledas från konsolidering av verksamhet, logistikanläggningar, administration och IT-infrastruktur.

Samgåendet förväntas uppnå ökad EPS under 2021. För helåret 2022 räknar DSV med att den totala gemensamma rörelsemarginalen kommer att uppgå till DSV-koncernens nuvarande nivå. De långsiktiga finansiella målen kommer att meddelas under 2020.

En uppdatering, inklusive förväntad tidpunkt för synergier, integrationskostnader och utsikter för 2019, kommer att kommuniceras i samband med publiceringen av DSVs delårsrapport för kvartalet Q3-2019, den 1 november 2019.