Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Incoterms® 2020

Nya Incoterms® 2020 träder i kraft den 1 januari 2020

Incoterms

Skillnader mellan Incoterms® 2020 jämfört med 2010-upplagan

Det finns två viktiga förändringar av Incoterms® 2020 jämfört med 2010-upplagan:

 • DAT - Delivered at Terminal (levererat angiven terminal) byter namn till DPU - Delivered at Place Unloaded (fritt fraktföraren lossat) 
 • FCA – Free Carrier (Fritt fraktföraren) gör det nu möjligt att utfärda fraktsedlar efter lastning

   Dessutom finns det några andra förändringar:

  • CIF – Cost, Insurance and Freight (kostnad, försäkring och frakt)  och CIP - Carriage and Insurance Paid to (transport och försäkring betalas till). Dessa anger nya standardförsäkringsarrangemang, men försäkringsnivån fortsätter att vara förhandlingsbar mellan köpare och säljare
  • Om angivet, preciseras kostnadsfördelningen mellan köpare och säljare mer i detalj
  • FCA - Free Carriage (fritt fraktföraren), DAP - Delivered at Place (levererat angiven plats, ej lossat), DPU - Delivered at Place Unloaded (levererat angiven plats lossat) och DDP - Delivered Duty Paid (levererat förtullat) tar nu hänsyn till köpare och säljare som arrangerar sin egen transport i stället för att använda en tredje part
  • “Explanatory Notes for Users”, som förklarar varje Incoterm®, är utformade för att vara enklare för användaren och har ersatt ”Guidance Notes” i 2010 års utgåva

  DSVs försäkringsexperter kommer nu att granska förändringarna mer ingående och vi kommer att informera mer om Incoterms® 2020 här på vår hemsida samt via våra nyhetsbrev under hösten. Vänligen kontakta din säljkontakt om du önskar få våra nyhetsbrev eller skicka ett mail till nyhetsbrev@se.dsv.com.'