Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV Panalpina arbetar för att uppnå vetenskapligt baserade miljömål.

Mål håller på att tas fram enligt Science Based Targets (SBT)-initiativet

SBT

DSV Panalpina har nu åtagit sig att följa Science Based Targets (SBT)-initiativet. Mål beräknas och bearbetas under skrivande stund och när SBT givit sitt godkännande kommer DSV Panalpina att arbeta aktivt för att hantera och minska sina koldioxidutsläpp genom minskad energianvändning.

De specifika målen planeras att tillkännages under första kvartalet 2020 och kommer att vara i linje med vad klimatvetenskapen säger vara nödvändiga för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5° C.

”Som ett globalt transport- och logistikföretag har vi en global påverkan. Med det kommer ett stort ansvar", säger Koncernchef Jens Bjørn Andersen och tillägger: "Genom att åta sig att följa vetenskapligt baserade mål, kommer DSV Panalpina att ha en ambitiös och tydlig riktning för hanteringen av utsläpp. Vi framhåller att det är vår avsikt att leda vägen inom vår bransch. Misslyckande är inte ett alternativ."

Utöver goda avsikter

SBT-målen anger hur mycket och hur snabbt DSV Panalpina behöver minska utsläppen. Målen kommer att fungera som en baslinje för koncernens framtida insatser inom hållbarhet, både för företagets direkta scope 1- och 2-utsläpp, och för dess indirekta scope 3-utsläpp, som inkluderar underleverantörer.

”Att sätta upp vetenskapligt baserade mål ger verklig betydelse för att minska utsläppen och betyder mer än goda avsikter”, säger Jesper Petersen, Senior Director, Group CSR och förklarar:

”Detta åtagande skapar något vetenskapligt att mäta våra framsteg mot. När våra mål har fastställts och godkänts måste alla företag och anställda i koncernen bidra till att uppnå dem. Vi måste börja arbeta på nya sätt och tänka innovativt i samarbetet med våra affärspartners.”

Med innovativa lösningar och ett mål för minskade scope 3-utsläpp, kommer DSV Panalpina även kunna stödja våra kunder i att minska deras koldioxidutsläpp, vilket gör detta åtagande till en win-win för båda parter.

Och målen är även bra för resultatet: ”Vi kan öka kostnadseffektiviteten genom att minska energikostnaderna”, säger Lindsay Zingg, Director, Sustainability, Group CSR.

Nya mål för ett nytt företag

DSV Panalpina fortsätter Panalpinas åtagande från 2015. Panalpina var bland de första företagen inom transport- och logistikbranschen som hade godkända mål på plats och agerade som branschledare.

Nu när DSV och Panalpina gått samman fortsätter det sammanslagna företaget åtagandet och kommer sätta nya mål som återspeglar storleken på den nya organisationen.

En ny hållbarhetsorganisation för att underlätta nya initiativ

För att uppnå målen och DSV Panalpinas ambitiösa agenda för området har ett starkare hållbarhetsteam, med åtta dedikerade medarbetare, sett dagens ljus – som sammanför personal från både Panalpina och DSV.

Lindsay Zingg säger:

”Vi kombinerar verkligen det bästa från båda världar med vår nya hållbarhetsorganisation. Vi fortsätter projekt från båda företagen och vi har ett mycket bra team på plats för att underlätta alla kommande initiativ som kommer vara en del av DSV Panalpinas arbete för att nå uppsatta mål. Det är en mycket bra grund för att driva företaget framåt."