Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Innovativt tänkande minskade antalet transporter med 50 %

DSV minskade koldioxidutsläppen med nästan hälften när 22 000 transporter minskades till endast 11 000

Innovativa transporter
Mellan 2012 och 2017 transporterade DSV totalt 385 000 ton betongdelar genom gatorna i Köpenhamn, Danmark. Med innovativ lösning skonades staden med 50 % lastbilstrafik och koldioxidutsläpp jämfört med de ursprungliga planerna.

Köpenhamns tunnelbaneprojekt

Köpenhamns tunnelbana öppnade sin senaste utbyggnad under september i år, efter flera års byggarbete i och under Köpenhamns centrum.

Byggandet av den 15,5 km så kallade "Cityring" krävde 22 000 betongringar för att bilda tunnlarna. Varje betongring kom i 6 delar som väger totalt 17,5 ton. Betongdelarna transporterades på chartrade Ro-Ro-fartyg från Sassnitz i Tyskland till Köpenhamns hamn i Danmark. Det krävde 135 transporter, där var och en omfattade nästan 1 000 betongdelar. Dessa måste sen transporteras vidare via väg till tre olika destinationer i innerstaden.

Ursprungligen planerade man att transportera sex delar, som tillsammans bildar en betongring, på en lastbil i taget. Med DSVs och utvecklarens gemensamma fokus på en så miljövänlig transportlösning som möjligt, och med minsta möjliga trafikstörning i Köpenhamns innerstad, satte DSVs projektavdelning igång arbetet med att förbättra vårt erbjudande ytterligare.

DSVs innovativa strategi

Med ett beslut att använda nya, och speciellt konstruerade, 4-axlade platta trailers i stället för traditionella 3-axlade trailers, blev det möjligt att lasta två hela betongringar i 12 delar på varje lastbil i stället för en. Dessutom lyckades vi minska storleken på stoppningsskikten mellan de 6 bitarna betong som staplats på släpvagnarna och därmed sänka lastbilens totala höjd med ca 30 cm. Även om det inte låter så mycket, fick vi mycket större flexibilitet vid val av rutt från hamnen till någon av de tre destinationerna, där lägre broar annars skulle ha hindrat passering. Som ett resultat skonade vi staden med 50 % av lastbilstrafiken och koldioxidutsläppen vid transporterna till och från tunnelbanebygget, jämfört med de ursprungliga projektplanerna.