Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Ett partnerskap som gör skillnad

DSV stödjer Röda Korsets projekt i Malawi, som fokuserar på att hjälpa utsatta barn, som Judith, att få en utbildning genom att betala skolavgifter och tillhandahålla dagliga måltider i skolan.

Partnerskap som gör skillnad

Judiths långa väg till lärande

Judith bodde med sin far och brukade gå 20 km till och 20 km från skolan varje dag på dammiga vägar för att kunna delta i undervisningen. På grund av den långa promenaden missade hon de första morgonlektionerna och fruktade att gå hem i mörkret på kvällen.

Nu tar Röda Korset hand om Judiths skolavgifter och uniform, skor, böcker och alla andra utgifter hon har för skolan. Det betyder att Judiths far har råd att hyra ett litet rum nära skolan till henne. 16-åringen bor nu på ett vandrarhem med bara flickor och hon tillbringar sina kvällar med att studera i ljuset av sin lampa, som stödet från DSV också har hjälpt henne med. Hon har nu tid och utrymme att få den utbildning som kan hjälpa henne att nå långt i livet.

Kapacitetsbyggande i Malawi

Röda Korsets projekt i Malawi syftar till att skapa stabilitet i de tre fattigaste provinserna i den södra delen av landet. DSV har stöttat Röda Korsets projekt sen 2016, vilket går ut på att hjälpa till med de lokala barnens utbildning samt till att minska hunger och undernäring:

• Mer än 14 000 skolbarn får en daglig måltid
• Mer än 23 000 barn, under fem års ålder, får en månatlig hälsokontroll
• Mer än 11 500 barn går på Röda Korsets dagis
• Mer än 800 barn får grundskoleutbildning

Om partnerskapet

Röda Korset | Red Crescent är DSVs internationella partner för humanitärt bistånd. I partnerskapet ger DSV stöd i form av transporter och lagerutrymme vid katastrofberedskap samt stöder Röda Korsets insatser i Malawi och Coxs Bazar i Bangladesh.