Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Industrin i Kina återgår långsamt till det normala med kapacitetsbrist som följd

Efter nedstängningen av verksamheten i Kina under Coronavirusets inledande fas, börjar tillverkningen inom industrin nu långsamt återgå till det normala, med brist på kapacitet som följd.

De kinesiska myndigheterna har infört olika åtgärder på olika nivåer för att stoppa Coronavirusets framfart. Efter nedstängningen av industrin under det kinesiska nyåret,  återgår verksamheten nu långsamt till det normala på de flesta platser i Kina.

I nuläget är våra 21 kontor, med undantag för Wuhan (Hubei-provinsen), öppna. Vi arbetar med ett begränsat antal anställda placerade på våra kontor och resterande arbetar hemifrån. Nu när tillverkningsföretagen startar upp sina produktioner förväntar vi oss att det redan ansträngda transport- och logistikläget kommer att övergå till betydande kapacitetsproblem.

Hamnar

Hamnarna i Kina kan operera men har problem med tillförsel och bortforsling av containers till och från hamnarna. Då det Kinesiska Nyåret blev förlängt är hamnområdena i Kinesiska hamnar överbelastade. 

Fartygsavgångar till och från Kina

Många fartygsavgångar har varit och är fortsatt inställda, vilket både påverkar import och exportsändningar till och från Kina. Då rederierna inte kunnat skicka containers från Asien till Europa i den utsträckning man brukar, kommer vi se konsekvenser på exporten från Europa till Fjärran Östern. Vi rekommenderar därför en framförhållning på minst 3-4 veckor innan önskad avgång vid dessa bokningar.

Vägtransport

En stor utmaning i Kina just nu är vägtransporter av gods och containers. Detta p.g.a. begränsat antal tillgängliga åkare samt då den Kinesiska regeringen infört förbud mot att operera över provinsgränser. I nuläget är 25% av åkarna åter i Shanghai och till nästan 50% i Xingang.

Järnväg

Inställda avgångar, åkeribrist och den kinesiska regeringens förbud mot ”cross provincial transport” har resulterat i att nästa tillgängliga tågavgång har ETD 20 februari. DSV tar emot gods på våra terminaler och kör både LCL & FCL gods med dedikerade lastbilar till och från tillgängliga railhubbar.

Flygfrakt

Flera flygbolag har antingen avbrutit eller minskat antalet flygningar till och från Kina och följaktligen finns det betydligt mindre daglig kapacitet att tillgå än vanlig.  På flygfrakten från Europa till Kina är tillgången på flygkapacitet ett väldigt stort problem. Trafiken med passagerarplan är i stort sätt obefintlig och de bolag som fortfarande opererar har dramatiskt höjt sina priser. Vi har dock fortfarande möjlighet att skaffa fram kapacitet, bland annat baserat på vår egna flyglösning via Luxemburg, Panda Star med avgång dag 3 och 7 från LUX, och med ankomst dagen efter i Shanghai.

Tullhantering

Tullhanteringen är öppen på många platser i Kina men med vissa begränsningar.

Situationen i allmänhet

DSV förblir starkt engagerat i våra medarbetares säkerhet samtidigt som vi arbetar för att mildra eventuella effekter på våra kunders leveranskedjor. För detta ändamål har vi etablerat flera förebyggande åtgärder för att skydda våra anställdas hälsa och välbefinnande.

Vänligen kontakta ditt lokala DSV Air & Sea-kontor vid frågor gällande dina sändningar.