Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Begränsningar i tjänsten Inbärning med anledning av COVID-19

På grund av Coronovirusets utveckling vidtar DSV försiktighetsåtgärder i samband med leverans av gods. För att minimera risken för smittspridning har DSV begränsat tilläggstjänsten ”Inbärning” tillsvidare. Begränsningen innebär att inbärning till privatpersoner ej kommer vara möjligt. Inbärning till företag kan utföras i de fall chauffören tillsammans med kund bedömer att det kan göras på ett säkert sätt. 
För att ytterligare minimera risken för smittspridning har DSV även valt att tillsvidare stänga möjligheten att hämta gods på DSVs terminaler.
Har ni några frågor kring detta är ni välkomna att kontakta er kontaktperson på DSV eller Kundtjänst.