Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Brexit - övergångsperiod 2020

Den 31 januari i år lämnade Storbritannien EU, och dagen efter gick landet in i en övergångsperiod som pågår fram till och med 31 december 2020.

Brexit

Övergångsperioden innebär att det mesta fortsätter som om landet var en del av EU för alla transport- och tulländamål. Det betyder att det inte är några ändringar av nuvarande förfaranden, dokumentation eller processer än. Du kan fortsätta att boka dina leveranser till och från Storbritannien som du gör idag.

Viktigt att beakta är att slutet av övergångsperioden sannolikt kommer att innebära en "hård operationell Brexit" när alla transporter mellan Storbritannien och EU måste ha tulldokumentation. Förhandlingarna kring hur detta kommer att se ut pågår.

På DSV fortsätter vi att övervaka den politiska utvecklingen noggrant. Vi var väl förberedda för den "hårda Brexit" som var aktuell under 2019, och har uppgraderat våra system för att hantera de ytterligare tulldeklarationer som kommer att behövas. Men tulldokumentation är avsändarens ansvar, inte DSV som transportör, så det är av stor vikt att du under övergångsperioden gör relevanta förberedelser.

Några av de viktigaste punkterna att förbereda inför övergångs-periodens slut:

  • Skaffa EORI-nummer
  • Säkerställ att din handelsfaktura är komplett
  • Skicka en fullmakt till DSV för att vi ska kunna utföra tullförfarande för din räkning (tullfullmakt@se.dsv.com)
  • Säkerställ att din partner i Storbritannien ansökt om TSP (Transitional Simplified Procedures)
  • Överväg att ansöka om tullkredit hos Tullverket i Sverige.

Se till att du följer EU:s och regeringens officiella kanaler samt nyhetsbrev från DSV för att hålla dig uppdaterad och undvika onödiga förseningar eller kostnader i slutet av övergångsperioden och därefter.

Vill du veta mer?

Har du frågor med anledning av Brexit är du välkommen att ställa dem via mail: brexit@se.dsv.com.