Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Status gällande COVID-19

DSV följer noggrant utvecklingen kring spridningen av COVID-19 och arbetar oavbrutet för att minimera eventuella effekter på våra kunders supply chains och verksamheter.

covid
Med anledning av COVID-19 har vi initierat flera förebyggande åtgärder för att skydda våra kunder, leverantörer, andra affärspartners och oss själva.

Sammantaget följer vi rekommendationerna från Världshälsoorganisationen (WHO). De förordar ett minimum av fysisk kontakt, noggrann handhygien och att vara aktsam i socialt umgänge. Vidare följer  vi även lokala myndigheters riktlinjer och införda begränsningar.

Ett antal länder och regioner betraktas som ”drabbade områden” av WHO och det är de länder, provinser, territorier eller städer där spridning av COVID-19 är mest utbredd. Det är följaktligen i, samt till och från, dessa områden begränsningar och förbud mot att resa och transportera varor sannolikt har utfärdats av lokala myndigheter.

Inom DSV förstår vi våra kunders oro och följer tillhandahållna riktlinjer och direktiv för hämtning, hantering och leverans av varor, där det är möjligt.

Dessa extraordinära omständigheter, som är helt utanför vår kontroll, riskerar medföra att DSV inte kan uppfylla överenskomna KPI:er, SLA:er, ledtider eller utföra bokade transporter. Oväntade extrakostnader till följd av ovan, som uppstår för våra kunders räkning, kommer att föras vidare till kund.

DSV arbetar proaktivt tillsammans med våra kunder för att kartlägga transport- och logistikbehoven för de kommande veckorna och för att matcha dessa mot tillgänglig kapacitet. Som en av de största leverantörerna inom transport- och logistikbranschen kommer vi utnyttja vår styrka fullt ut för att säkerställa ytterligare kapacitet efter behov och tillgänglighet.

Om du förväntar dig avsevärt ökat behov av transporter under de kommande veckorna uppmanar vi dig att kontakta din ordinarie kontaktperson på DSV, som hjälper dig med nödvändig planering och förberedelse.

DSVs verkställande krisutskott kommer att fortsätta att övervaka situationen noga och se till att våra kunder och vår organisation får all nödvändig information och att de åtgärder som krävs vidtas.