Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Uppdaterad status angående COVID-19

corona

Coronaviruset fortsätter att sprida sig och i nuläget är det svårt att förutse vilka konsekvenser utbrottet kommer få då ovissheten om spridningens utveckling är stor. Inom DSV tar vi situationen på största allvar och vi arbetar aktivt med förebyggande åtgärder för att minimera riskerna för våra kunder, leverantörer och medarbetare.

Nedan följer några av de åtgärder och insatser som vi arbetar aktivt med i nuläget:

Strikta förhållningsregler för personal och leverantörer

Strikta förhållningsregler enligt WHOs rekommendationer har införts för DSVs personal och leverantörer. Bland annat har information gått ut till både personal och leverantörer om att hålla god handhygien, använda handsprit och hålla behöriga avstånd.

Övriga instruktioner som gått ut till våra leverantörer:

  • Vid lastning/lossning hos kund gäller först och främst direktiv från kund, vilka måste vara kända för DSV senast i samband med bokning
  • Vid ankomst till DSVs terminal har våra chaufförer skyldighet att uppge om man befunnit sig i riskklassificerat område under de senaste 14 dagarna
  • Chaufför som lastat, lossat i eller passerat genom område som är riskklassificerat, får inte lämna hytten under någon del i lastnings-/lossningsförfarandet. Fraktdokumenten ska hanteras på ett säkert sätt och utan fysisk kontakt med personal på plats
  • Våra chaufförer har skyldighet att informera om hälsotillstånd inför lastning och/eller lossning
  • Instruktion har gått ut kring hur leverantör/transportör ska agera om sjukdomssymptom uppstår i samband med uppdrags utförande

Övriga instruktioner som gått ut till vår personal:

  • Tjänsteresor och möten har minskats till ett minimum och ersätts med Skype eller liknande alternativ om möjligt
  • Personal ska stanna hemma vid tecken på sjukdom, oavsett om man misstänker smitta från COVID-19 eller ej
  • Personal har avrådits från att besöka riskområden privat 

Instruktioner gällande övriga besök på DSVs kontor och terminaler

Besökare till DSVs kontor och terminaler måste uppge och intyga att man inte varit i riskdrabbade områden under de senaste 14 dagarna, för att få besöka DSVs kontor och terminaler. Detta ska, om möjligt, anges redan i samband med bokning av besöket.

Noggrann bevakning av riskområden

DSV håller en noggrann bevakning av de regioner som klassas som riskområden och 
vidtar åtgärder för transport, lastning och lossning i förhållande till de krav och risker 
som finns.

Kristeam

Kristeam på både global och nationell nivå, med representanter från högsta ledningsnivå samt nyckelpositioner, följer utvecklingen noga och löpande med dagliga avstämningar. Nödvändiga åtgärder vidtages och actions träder i kraft med omedelbar verkan när så krävs.

Vi kommer fortsätta följa situationen med spridningen av COVID-19 väldigt noga och hålla dig uppdaterad kring den senaste utvecklingen. 

Vänligen kontakta din ordinarie kontakt på DSV vid frågor kring dina transporter under rådande situation.