Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Uppdatering gällande flygfrakt till och från Europa

flygfrakt

Med anknytning till tidigare information gällande vår flygfrakt under rådande situation av pandemi, kommer här en uppdatering.

Vi nämnde tidigare att all passagerartrafik mellan Schengen/Europa och USA för närvarande i stort sett är inställd och nu utökas situationen till att även gälla bl.a. England och Irland. I och med att 66% av all frakt som rört sig mellan Europa och USA transporterats med passagerarflygplan, skapar detta så klart en skev marknad där tillgången på kapacitet inte är i närheten av efterfrågan för tillfället.

Vi har en liknande situation för gods som skall flygas hem från Asien till Europa, där närmare 90% av alla passagerarflygplan är inställda. Det innebär att hälften av den totala kapaciteten är borta och priset för resterande kapaciteter skjuter i höjden. Vi gör vad vi kan för att hjälpa våra kunder, men pris och ledtider påverkas väldigt negativt under rådande situation.

DSV har, som vi tidigare nämnt, vårt program med egna flygplan som går mellan Kina, Europa och USA. Beläggningen fylls väldigt fort och vi ber er att vara ute med förfrågningar i så god tid som möjligt för att vi skall kunna bereda plats.

Vi vill också påminna om att vi gärna hjälper till via DSV XPress, som servar er med dörr till dörr- transporter från minsta kuvert till pallsändningar.